Skip to content

ยอดยาดี สุขภาพดีวิถีพุทธ : อรวิภา กริฟฟิธส์

ยอดยาดี สุขภาพดีวิถีพุทธ : อรวิภา กริฟฟิธส์

ในหนังสือเล่มนี้เราได้เรียนรู้สาเหตุการเกิดของโรค และเราเรียนรู้การนำเทคนิค 9 ข้อ มาปรับให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะสมดุลได้ โดยใช้ธรรมะ นำสมุนไพรใกล้ตัวในตัวที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้ ทำให้พึ่งตนได้ประหยัดเรียบง่าย


ยอดยาดี สุขภาพดีวิถีพุทธ

ดร.ใจเพชร กล้าจน 

ในหนังสือเล่มนี้เราได้เรียนรู้สาเหตุการเกิดของโรค และเราเรียนรู้การนำเทคนิค 9 ข้อ มาปรับให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะสมดุลได้ โดยใช้ธรรมะ น้ำสมุนไพรใกล้ ตัวในตัว ของที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้ ทำให้พึ่งตนได้ ประหยัด เรียบง่าย ในหนังสือยังให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงที่ควรรู้ การกดจุดทรวงอกและกดจุดมดลูก พร้อมกับให้ความรู้วิธีรับประทานอาหารปรับสมดุลอย่างเป็นขั้นตอน

พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือการยึดมั่นถือมั่น ปักมั่นในสิ่งนั้น ๆ จึงทำให้เกิดพลังงาน อารมณ์ทุกข์ในใจ เกิดอารมณ์ที่ทำลายสุขภาพหรืออารมณ์ที่เป็นพิษ ประทับใจเทคนิคในการสลายพลังงานยึดมั่นถือมั่นปักมั่นในสิ่งนั่น ๆ เพื่อดับต้นเหตุของทุกข์ดับอารมณ์ที่ทำลายสุขภาพ อารมณ์ที่เป็นพิษ ได้แก่วิปัสนา คือการหมั่นไตร่ตรองผลเสีย ของการเสพการติด การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น ๆ  และพิจารณาไตร่ตรองผลดีของการไม่เสพ ไม่ติด ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่เอา ให้ปล่อยวาง

หนังสือ ยอดยาดีสุขภาพดีวิถีพุทธ ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน เล่มเล็กพกพาสะดวกเหมาะสำหรับคุณและคนที่คุณรัก มี 100 หน้า ราคา 20 บาท หรือสามารถติดตามอ่านได้ที่ www.morkeaw.net

สภาวธรรม

จากการได้อ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้รู้ว่า ชีวิตที่พึ่งตน เรียบง่ายร่างกายแข็งแรงนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย ในทางวัตถุนั้นร่ายกายต้องการนิดเดียว อาหารสมดุลร้อนเย็นเพียงเท่านี้ก็อยู่ได้ และมีเรื่องของจิตใจซึ่งสำคัญเป็นและมีพลังยิ่งใหญ่ แต่ก่อนตัวเองเป็นคนยึดมั่นถือมั่น ทำให้ทุกข์หนักมาก พอได้ศึกษาหลักแพทย์วิถีธรรมจึงได้เรียนรู้การลดละเลิกความยึดมั่นถือมั่น ทำให้มีชีวิตที่เบาสบายเป็นอยู่ผาสุกขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *