Skip to content

หลัก 5 ข้อ ที่นำพาชีวิตพ้นจากนรกตลอดกาลนาน : นฤมล ยังแช่ม

หลัก 5 ข้อ ที่นำพาชีวิตพ้นจากนรกตลอดกาลนาน : นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

บางครั้งสิ่งที่เราเห็น ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเห็น ความจริงคือตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเห็น เพื่อไม่ให้อกุศลเกิด สิ่งที่เราควรทำคือสำรวมกาย วาจา ใจ และพิจารณาให้ดีก่อนที่จะคิด พูด หรือทำสิ่งใด ๆ ลงไป เพราะทุกการกระทำส่งผลเป็นวิบากดีร้ายในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตทั้งในชาตินี้ ชาติหน้า และชาติอื่น ๆ สืบไป

หลัก 5 ข้อ ที่นำพาชีวิตพ้นจากนรกตลอดกาลนาน
อย่าทายใจผู้อื่น อย่าใส่ร้ายผู้อื่น อย่าโกหกผู้อื่น อย่าชิงชังผู้อื่น อย่าเบียดเบียนผู้อื่น

 

จากหนังสือ บททบทวนธรรม | หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

ในวันนั้นข้าพเจ้าได้มีโอกาสอ่านบททบทวนธรรมในรายการ ทบทวนธรรมนำชีวิตจิตพาสุข ซึ่งก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าได้ฝึกซ้อมร้องเพลงภาษาอังกฤษ และจำว่าเป็นข้อที่ 6 พอถึงเวลาที่ต้องอ่าน ท่านที่ได้รับมอบหมายก็อ่านข้อที่ 6 ขณะนั้นในใจก็คิดว่าท่านที่อ่านจำผิดหรือเปล่า พิจารณาว่าสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมา จำได้ว่ามีเหตุการณ์คล้าย ๆ กันแบบนี้ แต่เราเป็นคนทำ และยอมรับผิดคิดว่าวันนี้ไม่ได้อ่านก็ไม่เป็นไร หรือจะได้อ่านข้ออื่นแทนข้อนี้ก็ได้ พอมาถึงข้อที่ 7 เราก็รอฟังท่านที่จะอ่านลำดับต่อไป แต่ทางรายการบอกว่าข้อที่ 7 นี้เป็นข้อที่เราต้องอ่าน ข้าพเจ้าจึงเปิดไมโครโฟนเพื่ออ่าน วิบากร้ายก็ให้ผลทันทีจากกการที่เราไปทายใจผู้อื่น ข้าพเจ้าอ่านคำว่าตลอดกาลนาน ผิดอยู่หลายครั้ง และมีเหตุการณ์อื่น ๆ มาแทรกขณะอ่านทำให้ต้องอ่านบททบทวนธรรมใหม่อีกครั้ง

จากเหตุการณ์นี้ ข้าพเจ้าได้กลับมาทบทวนคำว่า “ตลอดกาลนาน” ซึ่งมีเป็นคำที่อ่านผิดอยู่หลายครั้ง แสดงว่าวิบากดีร้ายต้องการให้เราตระหนักชัดถึงคำว่า “ตลอดกาลนาน” ซึ่งมีความหมายว่า เวลาตั้งแต่ต้นจนจบที่ยาวนาน ถ้าเราไม่ทายใจผู้อื่น ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น ไม่โกหกผู้อื่น ไม่ชิงชังผู้อื่น ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เราจะพ้นจากนรก (ความทุกข์ใจ) ไปตลอดกาลนาน

ผลที่ได้รับคือวิบากร้ายจากการที่เราทายใจผู้อื่นว่าท่านจำผิดหรือเปล่า แท้จริงเราเองที่จำผิดข้อ เป็นการใส่ร้ายผู้อื่น โกหกตัวเองและผู้อื่น ว่าตัวเองจำถูกทั้ง ๆ ที่จำผิด โดยเบียดตัวเองคือ ณ ขณะนั้นมีกิเลสเหตุแห่งทุกข์จนไปคิดอกุศล ผลเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นด้วย ถ้าเราไม่ได้ล้างกิเลสเหล่านี้ จะกลายเป็นความชิงชังได้ในที่สุด ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักชัดถึงความสำคัญของศีล แม้เพียงเราคิดอยู่ในใจก็มีผลคือวิบากร้ายจากการคิด ณ ขณะนั้นทันทีไม่ต้องไปรอรับชาติหน้าหรือชาติไหน ๆ ทำให้เกิดความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าและอาจารย์หมอเขียว

ถ้าเราไม่ได้พบสัตบุรุษ ไม่ได้ฟังสัจธรรม เราคงต้องวนเวียนทำทุกข์ให้ตัวเองและโทษคนอื่น ว่าเป็นผู้ทำทุกข์ให้ กลายเป็นวิบากร้ายที่เราต้องรับ และยังเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งมวล ทำให้เห็นความสำคัญของชีวิตที่จะดำเนินไปสู่เป้าหมาย ต้องเกิดจากความเข้าใจที่ถูกตรง แล้วพากเพียรปฏิบัติด้วยปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์และผาสุกที่ยั่งยืนบททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *