Skip to content

สภาวธรรมแอดมินฝึกหัด 2 สัปดาห์ที่ 3 : กลุ่มรวงข้าว

สภาวธรรมแอดมินฝึกหัด 2 สัปดาห์ที่ 3 : กลุ่มรวงข้าว

กลุ่มรวงข้าว ได้พากเพียร รวมพลังฝึกงานเขียนทุกสัปดาห์ที่คุรุได้สอนไป หมู่เห็นว่าควรนำผลงานนักศึกษา ส่งเป็นการบ้านในหมวดหมู่ของสภาวธรรมด้วย

วันที่ 7 – 13 เมษายน 2564


640410 สภาวธรรมพี่น้องกลุ่มรวงข้าว

1. ณัฐพร คงประเสริฐ (ต้อม)

อายุ 53 ปี สังกัด สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี อาศัยอยู่ กทม.

ทุกบ่ายวันเสาร์ สมาชิกกลุ่มมีนัดหมายมาประชุมตรวจงานกันก่อนเผยแพร่งาน ในรอบสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยที่สมาชิกมาพบเจอกันตามวาระ แม้จะมีสมาชิกบางท่านติดภารกิจการงานส่วนตัวบ้างก็ตาม เราได้มาปรึกษาหารือกันในการนำงานที่ได้รับผิดชอบ มาร่วมเสนอต่อหมู่และน้อมนำเอามติหมู่มาใช้เป็นทางปฏิบัติในการบำเพ็ญงานร่วมกัน เป็นการฝึกฝนลดละกิเลสในตนไปพร้อม ๆ กัน เช่น การเสนอดีสลายอัตตา เคารพมติหมู่ การฝึกฝนการให้โดยไม่เอาอะไรตอบแทน การเข้าหาหมู่มิตรดี

สัปดาห์นี้มีงานนำเสนองานมาไม่มากนัก ทำให้มีเวลาในการแลกเปลี่ยนสภาวธรรมกันมากขึ้น มีการเปิดใจเล่าสภาวธรรมที่มีต่อการมาบำเพ็ญงานร่วมกันมามากขึ้น ไม่เดาใจกัน หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจกัน ก็นำมาพูดคุยซักถาม ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกตรงมากยิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันทักษะต่าง ๆ เท่าที่สามารถทำได้ มีการขอขมาเจริญอภัยในข้อพร่องข้อพลาดของตนต่อกันและกัน ทำให้บรรยากาศการทำงานแน่นแฟ้น อบอุ่น และมีความสามัคคี แบ่งเบาการงานที่พี่น้องติดขัดในด้านเทคนิค ตลอดจนการเสนอและประมาณความช่วยเหลือกัน อย่างยินดี เต็มใจ สุขใจ

ความรู้ในการทำภาพประกอบได้นำมาใช้ประโยชน์ต่อเนื่องในงานแอดมินฝึกหัดร่วมด้วย เพื่อนำผลงานพี่น้องมาใส่ลงในเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันวิชชาราม มาถึงวันนี้ได้ก็มาจากการรวมพลังหมู่มิตรดีที่พากเพียรฝึกฝนพัฒนาทักษะให้ข้อเสนอแนะกันและกัน ในด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแบ่งปันมาจากทีมคุรุและพี่น้องทุกท่าน แต่ละท่านก็มีฉันทะในการพากเพียรเรียนรู้ฝึกฝนโจทย์ต่าง ๆ ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมและมารวมกันได้ตามธรรม เป็นองค์ประกอบของหมู่มิตรดีที่ดีมาก ๆ ในการล้างกิเลสในตนและช่วยเหลือคนที่ศรัทธา จะพากเพียรเรียนรู้ร่วมกับหมู่มิตรดีต่อไปเท่าที่องค์ประกอบเหตุปัจจัยจะเอื้ออำนวยให้เราได้อยู่ทำงานร่วมกันเท่าที่จะเป็นไปได้ ขออนุโมทนาสาธุ กับพี่น้องกลุ่มรวงข้าวทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาค่ะ

2. พรพรรณ เอ็ทสเลอร์ (พร)

อายุ 48 ปี สังกัด สวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ อาศัยอยู่ ประเทศเยอรมนี

วันนี้สมาชิกกลุ่มพวกเราได้มาช่วยกันส่งงานตามปกติ แต่ดูแล้วพวกเรามาคุยสภาวธรรมมากกว่ามาตรวจงานท่านที่มีปัญหาในการทำงานได้นำมาแลกเปลี่ยนกัน พี่น้องก็ได้ช่วยกันแก้ไขให้กัน ทำให้สิ่งที่คาใจและไม่ชัดเจนสามารถคลี่คลายลงได้ในวันนี้ เช่น ตัวเองและพี่น้องอีกท่านหนึ่งพอเซฟรูปในเว็บไซต์แล้วไม่สามารถตั้งชื่อของรูปภาพได้ แต่พี่น้องอีกท่านหนึ่งท่านสามารถเซฟและตั้งชื่อรูปภาพได้โดยที่หาสาเหตุไม่ได้ ทำให้ช่วยกันหาสาเหตุว่าเพราะอะไร แต่ในที่สุดแล้วพวกเราก็ลงมติว่าไปรอเรียนถามท่านคุรุในห้องเรียนดีกว่า

ส่วนสภาวธรรมของตัวเองที่จับกิเลสตัวเองได้คือ เกิดความห่วงว่างานกลุ่มจะไม่ได้ส่งอยากให้เพื่อนทำงานอย่างที่ตัวเองต้องการ ตัวเองก็ผิดศีลข้อ 2 เลย แต่โชคดีเพื่อนที่ร่วมตรวจงาน 2 ท่านได้ให้สัมมาทิฏฐิตัวเองทำให้มีสติกลับมาได้ทันและกลับมาอยู่ในปัจจุบันได้ดังเดิม ต้องขอบพระคุณพี่น้องหมู่กลุ่มที่ได้ให้สติตัวเองและช่วยทำลายความอยากได้ดั่งใจตัวเองให้สลายไปได้ เพราะมติหมู่มิตรดี สาธุ

3. ขวัญจิต เฟื่องฟู (สร้างสงบ)

อายุ 42 ปี สังกัด สวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ อาศัยอยู่ ประเทศเยอรมนี

อาทิตย์นี้กลุ่มรวงข้าวมีงานส่งไม่เยอะ ตอนเเรกข้าพเจ้าคิดไม่ออกว่าจะส่งงานอะไร เพราะงานที่มีอยู่ในสต๊อกก็ส่งไปหมดเเล้ว ระหว่างทำรูปได้คุยกับพี่น้องท่านหนึ่ง ท่านให้เขียนเเนะนำตัวเป็นภาษาต่างชาติ ตอนเเรกคิดว่าคงใช้เวลาทำไม่นาน พอลงมือทำชักไม่เป็นตามที่คิด เขียน ๆ ไปกิเลสบอกเลิกทำเถอะยาก ก็พูดกับกิเลสว่าไหน ๆ ก็ลงมือทำเเล้วทำให้เสร็จ อย่าทำ ค้าง ๆ คา ๆ กว่าจะทำเสร็จก็ใช้เวลาไปหลายชั่วโมงทีเดียว

วันเสาร์ระหว่างตรวจงาน เราก็ได้คุยเกี่ยวกับการทำภาพเเละสภาวธรรมกันมากกว่าตรวจงาน คุยในหมู่กลุ่มที่เข้าร่วมตรวจงานว่าจะเอาย่างไรกับเรื่อง text เพราะพี่น้องที่ดูเเลเรื่องนี้ท่านติดธุระ เราได้ลงมติกันว่าเอาไปตามเท่าที่ได้ ซึ่งครั้งนี้เห็นอาการของตัวเองว่านิ่ง ไม่ทุกข์ใจเหมือนอาทิตย์ที่เเล้ว อนุโมทนาสาธุกับพี่น้องทุกท่านค่ะ

4. อรวิภา กริฟฟิธส์ (อร)

อายุ 52 ปี สังกัด สวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ อาศัยอยู่ ประเทศออสเตรเลีย

สัปดาห์นี้รู้สึกว่าจะมีอาการหัวบวม ๆ ค่ะ เพราะว่าเป็นช่วงงานปลุกเสกพระแท้ ๆ ก็จะใช้เวลาช่วงเช้าไปกับการฟังธรรมจากพ่อครูและเตรียมตัวสอบ อีกทั้งยังมีงานประจำอีกก็เลยทำการบ้านช้า เป็นช่วงเวลาที่ต้องฝึกการประมาณสุด ๆ เลย โชคดีอาจารย์ให้สัมมาทิฏฐิว่ามันต้องพลาดต้องพร่องอยู่แล้ว เลยไม่ทำทุกข์ทับถมตน ทำเท่าที่ได้และยินดีเท่าที่ได้ แม้ว่าจะมีงานหลายหน้าแต่ก็ผ่านไปด้วยดี รู้สึกถึงพลังหมู่มิตรดี ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเอง แล้วพร้อมปล่อยวางไม่มีใครคาดหวัง หรือมุ่งหวังจะเอาอะไรจากกันและกัน ทำเท่าแต่ละคนจะมีโอกาสและปัจจัยที่จะทำได้จริง
ความสำเร็จของงานไม่ใช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจคือความสำเร็จของงาน สาธุค่ะ

5. ศิริพร คำวงษ์ศรี (หมู)

อายุ 35 ปีสังกัด สวนป่านาบุญ 9 จ.สุพรรณบุรี อาศัยอยู่ กทม

สัปดาห์นี้วิบากยิงเป็นปืนรัว จะประชุมก็ไม่ได้ประชุมเต็มที่ อยู่ตรงไหนก็นึกว่าจะเต็มที่ก็ทำไม่ได้ เลยรู้ว่าวิบากคงอยากให้ทำเท่าที่ได้ นึกว่าว่างจะเข้ามาดูงาน แต่พอมาดูงาน ก็มีอย่างอื่นต้องไปทำอีก มันอยากทำไปหมด ใจไม่ค่อยสงบ เรื่องผู้ป่วยในบ้าน ก็มีการรวมความเห็นต่างของญาติ ๆ ที่อยากจะเข้ามาจัดการชีวิตผู้ป่วยจนสับสนไปหมด เป็นวิบากดีร้ายที่ต้องสู้รายวัน เพื่อมาฝึกวางตัวตนทั้งในเครือญาติ และหมู่มิตรดี วิบากการเข้าใจผิดเพ่งโทษกันทำให้เกิดความเสียใจให้กับหลายฝ่าย ใจรู้สึกว่าก็อยากทำงานกับหมู่ แต่กิเลสติดงานของเราทำให้ไปกระทบงานหลักที่บ้าน โทษใครไม่ได้ ประมาณไม่ดีเอง โลภเกิน ใจเลยรู้สึกแค่ขอให้ได้อ่านธรรมะในโซเชียล ได้แชร์ ได้ทบทวนบ้าง น่าจะตัดรอบได้ง่ายกว่า ดูเป็นวัน ๆ ไป ขนาดอยากเรียนตัดต่อมาก สุดท้ายออนไลน์เข้าไป แต่ไม่ได้ฟังเลย เพราะต้องเคลียร์เรื่องคนในบ้านก่อน ตั้งใจว่าฝึกจิตวิญญาณเป็นหลักเพื่อผู้ป่วยจะได้สร้างกระแสที่ดี ยังไม่อยากทำงานนอกมาก อยากฝึกใจให้มากกว่านี้ เรายังไม่เก่ง ยอมรับงานในสำคัญกว่า หมู่มิตรดีเข้าใจ ก็พอแล้ว กลุ่มเรามีคนเยอะกว่ากลุ่มอื่น มีบุญกุศลร่วมกันหลายท่าน ไม่มีเราก็จริง แต่พี่น้องพร้อมปล่อยวาง ไม่เอางาน มากกว่าใจ เราเลยไม่ต้องอยากทำทุกเรื่องที่เกินตัวก็ได้ แต่สภาวะเหมือน “รู้หมด แต่อดไม่ได้” ขอให้ใจเราสำเร็จ ก็จะถึงดีที่ 11 ในที่สุด สาธุค่ะ

6. ประคอง เก็บนาค (คอง)

อายุ 44 ปี สังกัด สวนป่านาบุญ 8 ภาคเหนือ อาศัยอยู่ จังหวัดเชียงราย

สัปดาห์นี้มีการงานเข้ามาหลายด้าน ทำให้ไม่ค่อยได้เข้ามาทำหน้าที่ตรวจงาน text ของกลุ่มมากเท่าไรนัก ซึ่งดูเหมือนตอนแรกก็จะวางใจว่ายังมีพี่น้องอีกหลายท่านที่ยังมาทำหน้าที่นี้ร่วมกันอยู่ แต่จากการที่ได้ติดตามอ่านข้อความในไลน์กลุ่มก็พบว่า พี่น้องท่านอื่น ๆ ก็มีกิจการงานที่มากเช่นกัน จนถึงวันท้าย ๆ ของสัปดาห์ที่ต้องส่งงานแล้ว งานก็ยังจวนเจียนจะส่งได้ไม่หมด ซึ่งก็พอดีที่เราได้เดินทางกลับมาถึงบ้านจึงรีบ ๆ ดำเนินการตรวจงาน text ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ข้อพร่องจนทำให้เป็นภาระพี่น้องฝ่ายที่ดำเนินการทำภาพประกอบต้องมาทำภาพประกอบเพิ่ม ซึ่งก็เป็นเวลาในช่วงที่ดึกมากแล้ว จนในที่สุดพี่น้องเราก็ได้มาคุยเปิดใจ เคลียร์ปัญหาข้อพร่อง และเมตตาชี้ขุมทรัพย์ให้แก่กัน ซึ่งเราก็ได้ซาบซึ้งถึงมิตรไมตรีจิตของหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดีที่หาได้ยากยิ่งในยุคนี้ ขออนุโมทนากับทุก ๆ คุณงามความดี ทุก ๆ การบำเพ็ญร่วมกันของพี่น้องทุกท่านด้วยค่ะ

บทความแนะนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *