Skip to content

สภาวธรรมแอดมินฝึกหัด 2 สัปดาห์ที่ 10 : กลุ่มรวงข้าว

สภาวธรรมแอดมินฝึกหัด 2 สัปดาห์ที่ 10 : กลุ่มรวงข้าว

กลุ่มรวงข้าว ได้พากเพียร รวมพลังฝึกงานเขียนทุกสัปดาห์ที่คุรุได้สอนไป หมู่เห็นว่าควรนำผลงานนักศึกษา ส่งเป็นการบ้านในหมวดหมู่ของสภาวธรรมด้วย

วันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564


640529 สภาวธรรมพี่น้องกลุ่มรวงข้าว

1. ณัฐพร คงประเสริฐ (ต้อม) ร้อยรักธรรม
อายุ 53 ปี สังกัด สวนป่านาบุญ 3 จังหวัดปทุมธานี อาศัยอยู่ กทม.

บรรยากาศการทำงานที่สมาชิกในกลุ่ม รวงข้าวในสัปดาห์นี้ ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิม มีความผาสุกในการบำเพ็ญงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ เราสามารถสานพลังทำงานแอดมินควบคู่ไปกับการเรียนวิทยาลัยชุมชนไปด้วย เพราะพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันเอาภาระ เท่าที่ตนสามารถทำได้ตามกำลัง พลังหมู่ที่มารวมพลังกันทำกิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน กอปก่อเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ มาเสียสละเพื่อส่วนรวม มาเป็นคนสาธารณะยินดีรับใช้ ยินดีที่จะเป็นทั้งผู้ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้ เป็นทั้งผู้รับ รับแต่สิ่งที่เขาให้ ยอมรับมติหมู่แล้วเบาสบาย ผาสุก

2. จรูญ สุยะ (จรูญ) ชาติพุทธ
อายุ 52 ปี สังกัด สวนป่านาบุญ 8 ภาคเหนือ อาศัยอยู่ จังหวัดสุโขทัย

ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมประชุมกับหมู่กลุ่ม ได้ดูการทำงานของพี่ๆและพี่ ๆ ก็ได้ให้เราลองฝึกทำงาน มันก็สนุกดีนะ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แอดมินเขาทำงานแบบไหนกัน ทำใหม่ ๆ ก็งุ่มง่ามน่าดู พอดีคุรุห้องใหญ่ก็ได้เข้ามาร่วมดู ว่ารุ่นพี่สอนรุ่นน้องกันอย่างไร พอดีคุรุห้องใหญ่ก็ถามเราว่าพึ่งทำครั้งแรกใช่ไหม เราตอบ ครับ คุรุห้องใหญ่อึ้งเลย เราก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรเรามีหน้าที่ ฝึกฝนต่อไป จนกว่าจะเป็นเข็มที่แหลมคมและช่วยบำเพ็ญงานแบ่งเบาภาระพี่ ๆ และคุรุต่อไป สาธุครับ

3. พรพรรณ เอ็ทสเลอร์ (พร)
อายุ 48 ปี สังกัด สวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ อาศัยอยู่ ประเทศเยอรมนี

บรรยากาสในการประชุมแต่ละสัปดาห์ก็เหมือนกับการมาเยี่ยม มาเยือนกัน การที่พวกเราได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการอปริหานิยธรรม ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับอุปสรรคของงานกลุ่มที่ได้ทำกันมาในรอบ 1 สัปดาห์ พี่น้องแต่ละท่านเจอปัญหาและติดขัดอะไรบ้าง พวกเราก็จะได้มาช่วยกันแก้ไข สัปดาห์นี้ก็เหมือนเดิมพวกเราก็ยังคง ยึดการทำงานกันเป็นทีม มีอะไรก็คุยกัน เพื่อจะได้ทำงานชิ้นต่อไปให้ได้ดียิ่งขึ้น ๆ พี่น้องแต่ละท่านมีพลังเกินร้อยที่จะร่วมสานพลังกันพัฒนาฝีมือของตนเองในการทำงาน เพราะเห็นทุกท่านมีฉันทะกันมากเหลือเกินทุ่มเททั้งกำลังกาย ใจ เพื่อจะได้ช่วยล้างกิเลสที่เกิดขึ้นในใจตน และจะได้ช่วยงานของครูบาอาจารย์ เหมือนทำงานหนึ่งครั้งได้ 2 งานเลยค่ะ

4. ประคอง เก็บนาค (คอง)
อายุ 44 ปี สังกัด สวนป่านาบุญ 8 ภาคเหนือ อาศัยอยู่ จังหวัดเชียงราย

สัปดาห์นี้ มีพี่น้องจิตอาสาที่อยู่นอกกลุ่มรวงข้าวเมตตาเปิดลิงก์การประชุมทางออนไลน์ (ZOOM) ให้กับกลุ่มรวงข้าวได้ประชุมอปริหานิยธรรม สรุปงาน สรุปกายใจ กันได้เป็นเวลายาวนานขึ้น เนื่องจากโปรแกรมของท่านเป็นลักษณะที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมในการใช้บริการ ซึ่งแตกต่างจากโปรกรมที่พวกเราใช้อยู่ซึ่งเป็นแบบใช้ฟรีที่มีระยะเวลาจำกัดในแต่ละครั้งที่ใช้งาน มีพี่น้องหมู่มิตรดีก็จะได้สิ่งดี ๆ แบบนี้..บรรยากาศในการสรุปงานเป็นไปโดยปกติ พี่น้องยังคงเบิกบาน สดใส มีฉันทะในการทำงานร่วมกัน แม้จะมีบางท่านที่ยังจัดสรรเวลามาร่วมงานกับหมู่ยังไม่ค่อยได้ แต่หมู่ก็รับรู้ได้ถึงความตั้งใจและพลังที่ยังมีอยู่ของท่านอย่างเปี่ยมล้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *