Skip to content

สภาวธรรมแอดมินฝึกหัด 2 สัปดาห์ที่ 11 : กลุ่มรวงข้าว

สภาวธรรมแอดมินฝึกหัด 2 สัปดาห์ที่ 11 : กลุ่มรวงข้าว

กลุ่มรวงข้าว ได้พากเพียร รวมพลังฝึกงานเขียนทุกสัปดาห์ที่คุรุได้สอนไป หมู่เห็นว่าควรนำผลงานนักศึกษา ส่งเป็นการบ้านในหมวดหมู่ของสภาวธรรมด้วย

วันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2564


640605 สภาวธรรมพี่น้องกลุ่มรวงข้าว

1. ณัฐพร คงประเสริฐ (ต้อม) ร้อยรักธรรม
อายุ 53 ปี สังกัด สวนป่านาบุญ 3 จังหวัดปทุมธานี อาศัยอยู่ กทม.

ในสัปดาห์นี้ กิจกรรมการงานในกลุ่มมีความราบรื่นเหมือนเช่นเคย การมาพบกันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นคุ้นเคยเหมือนรู้จักกันมานาน มีคุรุมีหมู่มิตรดีมาเยี่ยมเยือนอย่างอบอุ่น ใจผาสุกที่ได้มีโอกาสทำความดีร่วมกัน เป็นโชค 2 ชั้นได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ได้อ่านใจตนเอง สำรวมกายวาจาใจ เสนอดีสลายอัตตา ใช้มติหมู่เป็นเข็มทิศนำทาง อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านค่ะ

2. อรวิภา กริฟฟิธส์ (อร)
อายุ 52 ปี สังกัด สวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ อาศัยอยู่ ประเทศออสเตรเลีย

ในสัปดาห์นี้มีโอกาสเจอพี่น้องบ่อยขึ้น ทั้งจากงานแอดมินและงานกลุ่มอื่น ๆ อยู่ด้วยกันจนมีความรู้สึกว่าเป็นคนบ้านเดียวกัน และด้วยความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งทำให้เราลืมตัวไป ไม่ระวังตัว พอไปเข้าหมู่ใหญ่ที่มีพี่น้องกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งท่านถือสาในเรื่องที่ในกลุ่มเล็กเราไม่ถือสาก็เลยได้รับความเมตตาจากท่าน ด้วยการประมานที่ไม่พอเหมาะของเราเอง ทำให้นึกถึงคำสอนของพ่อครูโพธิรักษ์ ที่ว่าคนเรามีชีวิตอยู่ก็พิจารณา 2 อย่างคือกรรมกับเวลา บางการกระทำเวลานี้ทำได้ แต่บางเวลาทำไม่ได้ แล้วแต่ว่าวิบากดีร้ายจะออกฤทธิ์ แต่เรามีหน้าที่รู้เท่าทันความจริงตามความเป็นจริง ไม่ไปสุขไปทุกข์กับมัน เพราะสุขทุกข์มันเป็นความลวง ลวงให้คนโง่ ๆ อย่างเราหลง พอเรารู้เท่าทันก็สลายอัตตาเท่านั้นแหล่ะ รู้สึกขอบคุณที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องหมู่มิตรดี ทำให้เราได้เห็นสภาวะจริง ได้เห็นกิเลส ได้ล้างกิเลส ล้างได้เร็วก็ผาสุกได้เร็ว สาธุค่ะ

3. จรูญ สุยะ (จรูญ) ชาติพุทธ
อายุ 52 ปี สังกัด สวนป่านาบุญ 8 ภาคเหนือ อาศัยอยู่ จังหวัดสุโขทัย

ได้แต่เข้ามาร่วมเสริมพลัง มัวแต่ทำงานส่วนตัว เข้ามาทักทายแล้วก็ฟังพี่ ๆ เขาทำงานกันอย่างไร ได้แต่สังเกตการณ์อยากมีส่วนร่วมฟังเพียงอย่างเดียว ยังทำงานไม่เป็นเลย สาธุครับ

4. พรพรรณ เอ็ทสเลอร์ (พร)
อายุ 48 ปี สังกัด สวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ อาศัยอยู่ ประเทศเยอรมนี

งานในสัปดาห์นี้มีพี่น้องมาเยี่ยมเยียนรู้สึกอบอุ่น มีการพูดคุยกันแบบสนุกสนาน จากนั้นก็ได้มีการตรวจงาน และร่วมกันส่งงาน วันนี้พวกเราทำงานได้เร็วดี พี่น้องก็ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนสภาวธรรมกัน ส่วนพี่น้องท่านที่พอมีเวลาท่านก็เริ่มที่จะเข้ามาเรียนรู้ฝึกฝนกับพวกเรา เริ่มเห็นความตั้งใจและความมีฉันทะของพี่น้องเราขึ้นไปเป็นลำดับลำดับ ค่ะ

5. ประคอง เก็บนาค (คอง)
อายุ 44 ปี สังกัด สวนป่านาบุญ 8 ภาคเหนือ อาศัยอยู่ จังหวัดเชียงราย

สัปดาห์นี้ยังคงมีการประชุมสรุปงาน สรุปกายใจ ในเย็นวันเสาร์อีกเช่นเคย แต่สัปดาห์นี้ตัวเองมีกิจธุระของครอบครัวที่ต้องช่วยเหลือจัดการ เลยเข้าประชุมได้แบบกระท่อนกระแท่น แต่พี่น้องก็ยังคงเต็มที่ ทั้งเรื่องการเผยแพร่งานประจำสัปดาห์ และที่สำคัญคือการร่วมสรุปสภาวธรรมกายใจในการทำงาน รวมถึงแบ่งปันเรื่องราวที่ได้ต่อสู้กับกิเลสที่มาจากผัสสะภายนอก ทั้งเหตุการณ์ บุคคล หรือแม้แต่กิเลสที่อยู่ภายในใจของตนเอง จึงได้เห็นความเจริญของพี่น้องที่เพิ่มมากขึ้น นับว่าเป็นแรงเหนี่ยวนำที่ดีให้กับเราเป็นอย่างมาก ขออนุโมทนา สาธุกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *