Skip to content

ผักปั่น ปรับสมดุล : วันยา เรียนจันทร์

ผักปั่น ปรับสมดุล : วันยา เรียนจันทร์

เมนูผักปั่น ทำได้ง่ายและให้คุณค่าทางอาหารสูง เหมาะกับการดูแลแม่ผู้สูงวัย และการบำรุงร่างกายของตนเองในยามเช้า โดยที่ไม่รบกวนกิจกรรมหลัก

เมนูนี้มีฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกัน

ใช้เวลาในการทำประมาณ 20 นาที


วัตถุดิบ

  • ฤทธิ์เย็น ผักกาดน้อย ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ ยอดไชยา น้ำสมุนไพรปรับสมดุล
  • ฤทธิ์ร้อน มันเทศ ฟักทองญี่ปุ่น ข้าวหอมมะลิ ดอกเกลือ

วิธีทำ

  1. ตั้งหม้อต้มน้ำ
  2. เดินไปเก็บผักใบหน้าบ้านทั้งก้านและยอดมาล้างผักใบให้สะอาด เมื่อน้ำเดือดนำไปลวก
  3. ลวกผักเสร็จ ใส่ข้าวลงไปต้ม
  4. แบ่งฟักทองญี่ปุ่นและมันเทศไร้สารพิษ นึ่ง อย่างละ 2 ชิ้น วันนี้มีฟักทองญี่ปุ่นไร้สารพิษ ญาติให้มาและมันเทศไร้สารพิษจากเพื่อน ทำเมนูนึ่งเพื่อห่อข้าวเที่ยงไปทำงาน
  5. เมื่อข้าวต้มสุก บาน ฟูนิ่ม ดีแล้วนำผักใบ ผักยอด มาหั่นใส่โถปั่น ตักข้าวต้มใส่ ฟักทอง มันเทศและน้ำสมุนไพรปรับสมดุล
  6. ปั่นทั้งหมดรวมกัน เทใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟ กับดอกเกลือ

สภาวธรรม

วันนี้มีความตั้งใจเดินไปเก็บผักสดหน้าบ้าน ตั้งหม้อต้มน้ำ ล้างผ้ก ต้มข้าว ในขณะนั้นก็ทำน้ำสมุนไพรปรับสมดุลเพื่อไปแบ่งปันในการอบรมตามหมู่บ้านไปพร้อมกันเมื่อปั่นน้ำสมุนไพรปรับสมดุลที่จะไปแบ่งปันเสร็จ ก็ปั่นข้าวต่อ ทดลอง พากเพียรเรียนรู้ เรื่องการ บริหารจัดการเวลา ให้คุ้มค่าที่สุด เท่าที่จะพึงทำได้จริง

จึงได้เรียนรู้ว่า เมนูอาหารปั่นทำได้ง่ายและให้คุณค่าสูง เหมาะกับการดูแลแม่ผู้สูงวัย และการบำรุงร่างกายของตนยามเช้า คือการทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์ปรับสมดุล และยังได้นำไปแบ่งปันเพื่อน ๆ ที่ทำงานตลอดจนพี่น้องชาวบ้านที่มาร่วมอบรม ในช่วงการจัดอบรมให้ชุมชนอีกด้วย สาธุ เจริญธรรมสำนึกดีค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *