Skip to content

ผักลวกปรับสมดุล : วันยา เรียนจันทร์

ผักลวกปรับสมดุล : วันยา เรียนจันทร์

เมนู ผัก สุก นึ่ง ต้ม ทำให้การฝึกทานมื้อเดียว ในวันเกิดตน ช่วงเข้าพรรษา ทำได้อย่างไม่ต้องบังคับ ฝืดฝืนตนให้ทุกข์กายและใจมากนัก

เมนูนี้มีฤทธิ์เด่นไปทางฤทธิ์เย็น

ใช้เวลาในการปรุงอาหาร 15 นาที


วัตถุดิบ

    • ฤทธิ์เย็น ฟักเขียว ข้าวโพด ดอกแค
    • ฤทธิ์ร้อน น้ำพริก หมู่มิตรดี แบ่งปัน

วิธีทำ

    1. ตั้งหม้อนึ่ง ต้มน้ำ ใส่ฟักในหม้อนึ่ง วางหวดบนปากหม้อ ใส่ข้าวโพดและดอกแค ปิดฝา น้ำเดือด มีไอน้ำ ประมาณ 5 นาที เปิดฝา ตักดอกแคใส่จาน อีกประมาณ 10 นาที ตักข้าวโพด เอาหวดออก ตักฟักในหม้อ
    2. จัดเสิร์ฟพร้อมน้ำพริก มิตรดีแบ่งปันมา ล้างหม้อนึ่ง หวด ฝาหม้อ จบงานครัว

สภาวะธรรม

โดยปกติไม่ทานมื้อเช้า ฝึกทาน 2 มื้อเป็นหลัก คือ มื้อสายเป็นหลัก มื้อเย็นเป็นรอง เพราะเคยฝึกเลิก มื้อเย็น แต่ทำยากกว่ามื้อเช้า จึงยอมเลือกฝึก ละ เลิก มื้อเช้า ทานมื้อเย็น ปกติทำได้ยากมาก
ต่อให้ทานมื้อเช้า สาย อิ่มแค่ไหน มื้อเย็นก็ต้องทาน ทำให้ตกเป็น 3 มื้อ

เมนู ผัก สุก นึ่ง ต้ม ช่วยปรับสมดุลทำให้ร่างกาย มีพลังมากขึ้น คือ ละมื้อเย็นได้ ร่างกายกำลังปรับสมดุล เปลี่ยนเวลารับอาหาร ช่วง07.00ถึง12.00 เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ต่อ 24 ชั่วโมงใน1วัน หลังจากนั้น จะฝึกให้ ร่างกาย ได้พักจากการทานอาหารยาวต่อเนื่อง 19 ชั่วโมง

ประโยชน์การฝึก ลด ละ เลิก มื้ออาหาร
เบากาย สบายภาระ ประหยัด
เบาใจ ได้ฝึกฝน พากเพียร ทำสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ทำให้ เข้าใจ เข้าถึง ความทุกข์ ความทรมาน จากความหิวโหยในบางมื้อ เห็นคุณค่าในอาหาร และการแบ่งปัน พัฒนาตนไปสู่จุด กินน้อย ใช้น้อย แบ่งปัน ขอแบ่งปันเรื่องราวด้วยใจจริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *