Skip to content

ผักลวกปรับสมดุล : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

ผักลวกปรับสมดุล : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

ผักลวกปรับสมดุล ทำให้ร่างกายแข็งแรง นำมาลวกด้วยไฟปานกลาง ถึงร้อน ด้วยระยะเวลาอันสั้น แล้วนำออกมาแช่ในน้ำเย็นทันที จะทำให้มีคุณค่าทางอาหาร และรสชาติของผักคงอยู่

เมนูนี้ มีฤทธิ์เด่นไปทางร้อน

เวลาในการทำ 15 นาที ไม่รวมเวลาในการล้างผัก


วัตถุดิบ

    • ฤทธิ์เย็น บร็อคโคลี
    • ฤทธิ์ร้อน เห็ดแชมปิญอง โคราบี้

วิธีทำ

    1. วัตถุดิบทุกอย่างล้างให้สะอาด บร็อคโคลี และโคราบี้ ตัดแต่ง หั่น พร้อมที่จะลวก ส่วนเห็ดแชมปิญองไม่ต้องหั่น
    2. ตั้งหม้อใส่น้ำเล็กน้อย ใช้ไฟร้อนปานกลาง จากนั้นนำผักแต่ละชนิดลงไปลวก แล้วตักมาลงในน้ำเย็นทันที
    3. จัดผักแต่ละชนิดลงจาน เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ

สภาวธรรม

เมนูนี้เป็นอาหารฤทธิ์ร้อน ผักที่ซื้อมาจากซุบเปอร์มาเก็ต ค่อนข้างสด และต้องนำมาแช่ในน้ำถ่านและน้ำซาวข้าวก่อน ก่อนจะนำไปลวก เพราะผักที่ซื้อมาไม่ใช่ผักไร้สารพิษ ทำให้ค่อนข้างใช้เวลาในการล้างผัก ส่วนขั้นตอนลวกผักก็ใช้เวลาไม่นาน ขณะลวกผัก ก็กลัวว่าผักจะต้มนานไป ต้องคอยดูเวลา พอลวกเสร็จ นำลงในน้ำเย็นก่อน จากนั้นนำมาจัดลงจานและรับประทาน รสชาติผักหวานมาก ไม่น่าเชื่อ ทั้งกรอบ รสชาติดีมากเลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *