ฤดูหน่อไม้ : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ฤดูหน่อไม้ : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ช่วงนี้ฝนตกชุก หน่อไม้ก็ออกดี หน่อที่เก็บมาในวันนี้ เป็นหน่อไม้ของไผ่กิมซุง ที่ปลูกไว้ก็นานแล้ว ปล่อยจนกอใหญ่ ไม่ได้ตัดแต่ง จนกระทั่งได้เก็บผลผลิตมากิน

ลพบุรี ริมคลอง ดินดี แดดดี วัชพืชงามดี ช่วงนี้ฝนตกชุก อากาศร้อนอบอ้าว


หน่อไม้จากไผ่กิมซุงข้างบ้านนี้ เป็นหน่อที่สองของฤดูกาลนี้ที่เก็บมา ต้นหนึ่งออกหนึ่งหน่อ อีกต้นหนึ่งออกอีกหนึ่งหน่อ ไม่ได้สางกอ หรือตัดลำไผ่ออก ก็อาจจะทำให้ไผ่ออกหน่อน้อย แถมยังเลี้ยงแบบให้เทวดาดูแล รดน้ำจากฟ้า organic สุด ๆ ปุ๋ยไม่มี สารเคมีไม่ได้แตะ เป็นหน่อไม้ไร้สารพิษ ไร้การเร่งผลที่สมบูรณ์แบบ

เก็บหน่อไม้มาแล้วก็ต้องเอามาแปรรูปเลย เขาว่าหน่อไม้ตัดออกมาแล้ววางทิ้งไว้ มันจะเสียเนื้อไปเรื่อย ๆ คือมันจะแข็งนั่นแหละ เราตัดมาแล้ว เราก็เอามาตัดแต่งเลย หน่อนี้อ่อนมาก กินได้ถึงโคนที่ตัดมา เนื่องจากดูมันตั้งแต่หน่อยังเล็ก ๆ จนโตได้ที่ค่อยตัด ไม่ปล่อยให้มันโตเกินไป เดี๋ยวเนื้อจะเริ่มแข็งกินไม่ได้ ตัดแต่งก็ยาก

หน่อไม้หนึ่งหน่อ ในขนาดนี้สามารถทำกับข้าวกินได้สองวัน ก็เป็นผักสวนครัว รั้วกินได้ที่มีประโยชน์มาก ไปซื้อเขาก็คงจะหลายบาท เพราะหนักเกือบ 3 กิโลกรัม แต่เก็บเองก็ฟรีนั่นแหละ เสียแค่ค่าต้นพันธุ์ตอนเริ่มต้น 40 บาท แล้วก็บำรุงช่วงแรก ให้มันแตกหน่อได้ ค่อยปล่อย หลังจากนั้นก็จะใส่ปุ๋ยรดน้ำก็ตามความขยัน แต่แม้เลี้ยงแบบไม่ดูแลมาก ก็ให้ผลผลิตได้ อย่างได้หน่อไม้มาหนึ่งหน่อ ก็เกินราคาต้นพันธุ์ไปแล้ว ได้กำไรไปแล้ว

แต่ก็อย่างว่า ไผ่ไม่ใช่พืชที่จะปลูกกันได้ทุกบ้าน ต้องมีต้นทุนเป็นที่ดิน เพราะไผ่จะแตกกิ่งก้านใบ กินพื้นที่ราว ๆ (4*4) 16 ตารางเมตรเป็นขั้นต่ำ ดังนั้น ใครมีที่ดินก็ปลูกไผ่ติดบ้านไว้บ้างก็ได้ ลำก็ได้ใช้ ใบก็เป็นปุ๋ย หน่อก็ได้กิน มีประโยชน์เกือบทุกส่วน

สภาวธรรม

ได้เก็บผลผลิต ก็ยิ่งเพิ่มพลังในการพึ่งตนขึ้นไปอีกหนึ่งหน่วย เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ทั้งรูป ทั้งนาม รูปคือต้นไม้ ผลผลิต นามคือความยินดีเต็มใจพอใจที่จะกินอยู่อย่างเรียบง่ายและพอเพียง ปลูกที่กิน กินที่ปลูก ซื้อหาเท่าที่จำเป็น เลี้ยงชีพด้วยความดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *