Skip to content

ระวังกิเลสจะหลอก : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

ระวังกิเลสจะหลอก ให้ยึดมั่นถือมั่น : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

บททบทวนธรรมข้อนี้ ตัวเองได้น้อมเข้ามาพิจารณากับการทำงานของตัวเองว่า ยิ่งการงานที่สำคัญต่อบุคคลที่สำคัญ ๆ แล้วยิ่งจะมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานจนสุดความสามารถของตัวเองเลยละค่ะ จนบางครั้งจนทำให้ลืมกินข้าว กินน้ำ ลืมและไม่อยากแม้จะเข้าห้องน้ำเพื่อถ่ายหนักถ่ายเบาด้วยซ้ำ


 

บททบทวนธรรม ข้อที่ 77

ระวังกิเลสมักจะหลอกให้ยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งที่สำคัญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ตัวที่ดีที่สุด เราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ถึงแม้จะพาคนพ้นทุกข์ก็ตาม ก็ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่น อะไรที่สำคัญที่สุดต้องปรารถนาให้เกิดดีที่สุด แต่ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ถึงที่สุด จะได้ไม่ต้องมีอะไรทุกข์ใจ

การทำงานของตัวเองแต่ก่อนนี้ จะมุ่งที่จะให้เกิดความสำเร็จในงานมาเป็นอันดับแรก ไม่ค่อยได้ใส่ใจกับร่างกายและจิตวิญญาณของตัวเองเลย แต่พอได้มาเรียนรู้ธรรมะที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายแล้ว ทำให้ได้รู้ว่างานใจ จะต้องสำเร็จมาก่อน ไม่ใช่งานข้างนอกใจที่ต้องสำเร็จ คำสอนท่านอาจารย์ทำให้ตนเองได้หยุดคิด แล้วพิจารณาในทุกครั้งที่ทำงาน และขณะทำงานว่าใจของตัวเองในขณะนั้นเป็นอย่างไร อยากจะให้งานสำเร็จเร็ว ๆ ไหม อย่างในขณะนี้ก็เช่นเดียวกัน ตัวเองก็ได้พิจารณาใจของตัวเองว่าอยากจะพิมพ์การบ้านให้สำเร็จโดยเร็ว ๆ ไหม จะได้ไปทำอย่างอื่นต่อ โชคดีค่ะ ที่ตัวเองก็อ่านใจของตัวเองอยู่ว่า ไม่มีความรีบร้อนนะ อ่านใจตัวเองไป และพิมพ์การบ้านไปด้วย เบาใจดีมากเลย ค่ะ

ท่านอาจารย์หมอเขียวกล่าวไว้ในช่วง นาทีที่ 3:06 ว่า ตัวที่ดีที่สุด เราก็ไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่น ถึงแม้จะพาคนพ้นทุกข์ก็ตาม ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น งานจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้ ตัวเองยังยึดในข้อนี้อยู่ค่ะ เพราะยังคิดว่าสิ่งที่ตัวเองยึดจะทำให้พ้นทุกข์ และยังยึดต่อไปอีกว่าน่าจะสามารถ ช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์หรือทุกข์ลดเหลือน้อยลงเหมือนตัวเอง แต่ก็จะพยายามพากเพียรที่จะไม่ยึดมั่น ค่ะหากไม่ได้ในชาตินี้ก็จะขอพากเพียรลดต่อไปในชาติต่อ ๆ ไปค่ะ

ตัวเองทำงานก็จะทำเต็มที่ และอยากจะให้งานที่ตัวเองทำออกมาให้ดีที่สุด บางครั้งงานออกมาไม่ดี ก็มีเศร้าใจหลายครั้งเหมือนกัน แต่พอได้ฟังคำบรรยายท่านอาจารย์ว่า อะไรที่สำคัญที่สุด ต้องปรารถนาให้เกิดดีที่สุด แต่ต้องไม่ยึดมั่นถีอมั่นให้ถึงที่สุด จะได้ไม่ต้องมีอะไรทุกข์ ท่านอาจารย์บรรยาย นาทีที่ 4:05

การตั้งศีลในการทำงาน เป็นสิ่งที่ตัวเองต้องทำ เพราะจะได้เห็นกิเลสของตัวเอง ซึ่งท่านอาจารย์ ได้กล่าวไว้ว่า การตั้งศีลที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด ๆ ไปเป็นตามลำดับ พอตั้งศีลเดี๋ยว เราก็จะเจอกิเลสเองไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เจอ ขอให้เตรียมตัวให้พร้อม ในการที่จะสู้กับกิเลสไว้ก็พอ สำหรับตัวเองไม่ได้ตั้งศีลทุกครั้งในการทำงาน แต่ถือศีล 5 และใช้การสังเกตุจากท่านมาตาลี ท่านจะมาเตือนตัวเอง ถ้ามีเหตุการณ์มาเตือนถึง 3 ครั้งแล้ว ตัวเองจะหยุดกิจกรรมการงานนั้นทันทีค่ะ

การทำงานของตัวเองทุกวันนี้ยังยึดงานนอกเป็นหลักอยู่ ส่วนงานในก็ได้พากเพียรทำงานควบคู่ไปพร้อม ๆ กันกับงานข้างนอกค่ะ จะพยายามไม่เบียดเบียน ร่างกายและจิตวิญญาณของตัวเองจนเกินพอดี เพื่อจะได้มีร่างกายอยู่ร่วมบำเพ็ญกับท่านอาจารย์หมอเขียวและหมู่มิตรดีไปนาน ๆ ค่ะ สาธุ


บททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *