ยินดี พอใจ ไร้กังวล : อรวิภา กริฟฟิธส์

ยินดี พอใจ ไร้กังวล : อรวิภา กริฟฟิธส์

“ยินดี พอใจ ไร้กังวล” บททบทวนธรรมบทนี้ เป็นเครื่องเตือนใจของเราอย่างดีเลยทีเดียว ยินดี พอใจ ไร้กังวลให้ได้ทุกเรื่อง ทุกสถานการณ์ เพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นไปได้จริง เรายอมรับความจริงตามความเป็นจริง ก็จะไม่มีทุกข์ใจเลย

ยินดี พอใจ ไร้กังวล

จากหนังสือ บททบทวนธรรม ข้อที่ 63

บททบทวนธรรมบทนี้เป็นบทสั้น ๆ แต่ความหมายลึกซึ้งยิ่งนัก คนเราส่วนใหญ่ ถ้าเราได้ดั่งใจเราหมาย หรือได้เหตุการณ์ดี ๆ ตามที่เราต้องการเราถึงจะยินดีได้ แต่พอเราเจอเหตุการณ์ที่ตรงกันข้าม ไม่เป็นดังที่ใจเราหมาย ก็มักจะทุกข์ใจ ไม่ยินดี ไม่พอใจ เกิด อาการกังวลหวั่นไหว

ในแต่ละวันของชีวิตเรา ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมา เราก็จะพบกับผัสสะมากมายมาให้เราได้ฝึกฝนปัญญาของเรา เดี๋ยวก็มีเรื่องดี เดี๋ยวก็มีเรื่องร้าย ถ้าเราทำใจไม่เป็น ปล่อยใจไปตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามา เราก็คงไม่ต่างอะไรจากคนบ้า

ยินดี พอใจ ไร้กังวล คนเราส่วนใหญ่ถ้าเจอเรื่องดี ๆ เหตุการณ์ดี ๆ ก็คงจะพอทำใจให้มีความยินดีได้ไม่ยาก แต่ถ้าเจอเรื่องร้าย ๆ ล่ะ เราจะทำใจอย่างไรให้มีความยินดี และพอใจในเหตุการณ์นั้น ๆ

ถ้าเราพิจารณาว่า ถ้าเจอเรื่องร้ายหรือเรื่องไม่ดี ก็เป็นวิบากร้ายที่เข้ามาเพื่อให้เราได้ชดใช้ มาเพื่อที่จะหมดไป รับแล้วเราก็จะโชคดีขึ้น จึงเป็นเรื่องที่เราควรที่จะยินดี พอใจ ให้เกิดขึ้น แต่ทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ยอมรับ ก็จะเป็นการสร้างวิบากร้ายใหม่ ทำให้ใจเป็นทุกข์กังวล เป็นการทำทุกข์ทับถมตน เป็นการเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น เกี่ยวเนื่องกันไม่มีวันสิ้นสุด

สรุป ไม่ว่าจะเจอสิ่งดีหรือร้ายเข้ามาในชีวิตเรา เราควรทำใจให้มีความยินดี พอใจ ไร้กังวลให้ได้ทุกเรื่อง ทุกสถานการณ์ เพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นไปได้จริง เรายอมรับความจริงตามความเป็นจริง ก็จะไม่มีทุกข์ใจเลยบททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *