Skip to content

พืช ผักปลูกง่ายประโยชน์สูงประหยัดสุด : เสาวรี หวังประเสริฐ

พืช ผักปลูกง่ายประโยชน์สูงประหยัดสุด : นางเสาวรี หวังประเสริฐ (สืบสานศีล)

ผักไชยาและอ่อมแซบปลูกง่ายประโยชน์เยอะประหยัดสุด

พิจิตร ภาคเหนือตอนล่าง


2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าไปฝึกค่ายสุขภาพค่ายพระไตรปิฎกได้ความรู้ทางด้านพืชผักฤทธิ์เย็นที่สามารถนำมาปลูกและใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างก็คือต้นผักไชยา อ่อมแซบ(เบญจรงค์5สี)พืชทั้ง2ชนิดนี้ปลูกง่ายดูแลไม่ยากเลยและยังใช้ทำเป็นอาหารได้หลากหลายทำให้การปรับสดุลร่างกายด้วยอาหารจากพืชผักเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น

จากการปลูกพืชที่ดูแลง่ายและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทำให้จิตใจสบายผาสุกผ่องใสไร้ทุกข์ไรกังวล เพราะทุกเช้าที่เดินออกมาเก็บผักที่เราปลูกไว้ไปทำอาหารจะรู้สึกได้ถึงความบริสุทธิ์สะอาดจากธรรมชาติรอบๆตัวทำให้จิตใจสงบมากขึ้น มีสมาธิในการศึกษาธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *