Skip to content

ไม่คบไม่เคารพมิตรดี ไม่มีทางพ้นทุกข์ : นฤมล ยังแช่ม

ไม่คบไม่เคารพมิตรดี ไม่มีทางพ้นทุกข์ : นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียว ย่อมเจริญอริยมรรค ประกอบด้วยองค์ 8 เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร

ไม่คบไม่เคารพมิตรดี ไม่มีทางพ้นทุกข์

จากหนังสือ บททบทวนธรรม | หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

ตอนที่เรายังใช้ชีวิตแบบชาวโลกอยู่ เราก็มีเพื่อนซึ่งคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนจนมาถึงปัจจุบัน แต่ละคนก็จะมีนิสัยแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเรียน เพราะว่าบัญชีเป็นวิชาที่ยากและมีการบ้านเยอะมาก แทบจะไม่ได้ไปไหนเลย มาเริ่มไปเที่ยวตอนที่ทำงานแล้วในช่วงวันหยุด ส่วนมากไปกับครอบครัว ซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าการเที่ยวเป็นการผ่อนคลายความเครียด มีทั้งไปไหว้พระที่วัด ไปโบราณสถาน โดยเฉพาะทะเลจะชอบไปมาก แต่ว่ายน้ำไม่เป็นแค่ไปสูดอากาศสดชื่นยามเช้า ดูพระอาทิตย์ เดินเล่นตามชายหาด และถ่ายรูป

จนได้มาฟังอาจารย์หมอเขียวบรรยายว่า ท่องเที่ยวคือท่องทุกข์ ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะก็ยังคงท่องเที่ยว ท่องทุกข์ต่อไปอีก แล้วชีวิตก็มีโอกาสดีได้เข้ามาพบกับแพทย์วิถีธรรม ได้พบกัลยาณมิตร ได้ใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ได้ลด ละ เลิก การเบียดเบียนชีวิตตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น ซึ่งตอนนั้นเราก็กินอาหารที่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ และยังติดในรสอร่อยของอาหาร แต่ก็ยังไปทำบุญที่วัดและแผ่เมตตา โดยคิดเองว่าเราได้ทำบุญแล้ว ในความเป็นจริงสิ่งที่เราทำมาเป็นการสร้างอกุศล ให้ผลเป็นความทุกข์ เราจึงป่วยทั้งทางใจ ทางกาย และได้เจอกับเหตุการณ์ร้าย ๆ โดยไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง

เมื่อเราได้มาปฏิบัติตนตามแพทย์วิถีธรรม ทำให้เรามีชีวิตที่เหมือนเกิดใหม่ในร่างเดิม ได้เข้าใจเรื่องบุญและกุศลถูกต้อง วิถีในการดำเนินชีวิตเป็นไปในทิศทางที่ประหยัด เรียบง่ายมากขึ้น และมีโอกาสได้สานพลังกับหมู่มิตรดี ทำงานที่เราไม่เคยทำมาก่อน ได้ความรู้จากมิตรดีในการทำงานเพิ่มขึ้น ได้รับโอกาสดี ๆ และที่สำคัญได้เรียนรู้ว่าเราไม่ได้เน้นที่งาน แต่เราเน้นที่ใจสามารถอ่านอาการและความคิดของกิเลสได้ แล้วล้างกิเลสโดยใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ ความวิปลาสของกิเลส จนถึงเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง ในขณะที่เรากำลังทำงานไปด้วยเป็นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริง จนกิเลสลดลงไปเป็นลำดับ ๆ ตามฐานจิตของตนเอง ได้เห็นจิตอาสาแต่ละท่านเอาภาระงานในด้านต่าง ๆ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ส่งเป็นพลังเหนี่ยวนำให้เราเกิดความพากเพียรเรียนรู้ไปกับหมู่กลุ่มด้วย

ถ้าไม่มีกัลยาณมิตรคอยบอกทาง เราไม่สามารถที่จะคิดเองได้ ชีวิตคงหลงทางไปอีกไกล วันนี้ชีวิตได้เดินมาถูกทางแล้ว เพราะมีอาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาทุกท่านเป็น “มิตรดีที่พาพ้นทุกข์”บททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *