Skip to content

ต้นมะกรูดในกระถาง : มัณฑนา ชนัวร์ร

ต้นมะกรูดในกระถาง : มัณฑนา ชนัวร์ร (ศีลประดับ)

ตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูหนาวต้นมะกรูดที่ปลูกไว้ ก็ต้องยกไปไว้ที่ห้องใต้ดิน หรือในบ้าน ก็จะประมาณ 6 เดือนที่ต้นมะกรูดต้องอยู่ข้างใน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงประมาณเดือนพฤษภาคม

ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี แถบที่อยู่ใกล้ภูเขา เขตหมู่บ้านเป็นภูเขาน้อย เป็นเนินส่วนใหญ่จะเป็นสวนผลไม้เก็บผลผลิต 1 ครั้งต่อปี อุปสรรคของชาวสวนอยู่ที่ภูมิอากาศ ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิ 1-7 ° มีฝนตก หิมะตก


วัสดุอุปกรณ์

ต้นมะกรูดได้ปลูกมา 4 ปีแล้ว แต่ปีนี้ได้บำรุงดีหน่อย ได้ทำจุลินทรีย์พลังศีล และใช้เศษผักผลไม้หมักในน้ำปัสสาวะ ในการบำรุงร่วมด้วย

สภาวธรรม

ต้นมะกรูดปลูกในกระถางปลูกได้ 4 ปีแล้ว แต่ปีนี้น่าทึ่งมากช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ได้ใช้จุลินทรีย์พลังศีลที่ได้เรียนรู้จากพวธ. ศาสตร์ของท่านอ.หมอเขียว รดและบำรุงด้วยเศษผักผลไม้ ประมาณเดือนกว่า ๆ ได้เห็นการเจริญเติบโตใบแตกและใหญ่ กิ่งที่แตกใหม่ใหญ่กว่าลำต้นอีก รู้สึกภูมิใจและมีความสุขมาก และได้เก็บไปแบ่งเพื่อน ๆ และได้ให้เพื่อนมาเก็บเองด้วย เพื่อนก็บอกโอ้โหไม่ต้องไปซื้อหรือหิ้วมาจากเมืองไทยแล้วต้นเดียวเหลือกินได้แบ่งปันด้วย ใจก็มีนึกไปนะถ้าอากาศได้เหมือนเมืองไทยก็คงดีนะ แต่ก็มีความสุขนะเรารู้แล้วว่าตามสถานที่ตามภูมิลำเนาก็ต้องเรียนรู้และปรับสภาพเขาให้เข้ากัน เราจะเรียนรู้การปลูกพืชผักไร้สารพิษตามศาสตร์ของท่านอาจารย์หมอเขียว ด้วยใจที่ผาสุก เบิกบาน ตลอดไป สาธุค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *