Skip to content

ผักลวกปรับสมดุล : นฤมล ยังแช่ม

ผักลวกปรับสมดุล : นางสาวนฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

ผักลวก ควรลวกในน้ำที่เดือด เพื่อจะได้รักษาคุณค่าทางอาหาร และทำให้ผักมีสีที่น่ารับประทาน จะเติมดอกเกลือเล็กน้อยลงในน้ำก่อนจะตักผักขึ้น ก็จะทำให้ผักมีรสหวานเพิ่มขึ้น

อาหารฤทธิ์เย็น ผสมร้อนเล็กน้อย

เวลาที่ใช้ในการประกอบอาหาร 20 นาที


วัตถุดิบฤทธิ์เย็น

  • มะเขือเปราะ
  • มะเขือยาว
  • ผักหวาน
  • ผักกาดขาว
  • ข้าวโพด
  • ถั่วลูกไก่

วัตถุดิบฤทธิ์ร้อน

  • ถั่วฟักยาว

วิธีทำ

1. ล้างผักให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นพอคำ

2. ต้มน้ำให้เดือด เพื่อให้ผักยังคงสีสดตามธรรมชาติ และรักษาคุณค่าของผักไว้ ควรลวกผักที่สุกยากก่อน และง่ายตามลำดับ เมื่อลวกเสร็จแล้วให้นำผักขึ้นให้สะเด็ดน้ำ เท่านี้ ผักลวกก็จะมีสีเขียวสด ดูน่ารับประทาน และน้ำลวกผักสามารถเก็บไว้รับประทานเป็นน้ำซุปผัก

สภาวธรรม

ได้ผักสดไร้สารพิษ มาจากชุมชนศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ จึงไม่พลาดที่จะทำเป็นผักลวกรับประทานทาน และได้น้ำลวกผักมาทำเป็นน้ำซุปผักด้วย สองคุณค่าในหนึ่งเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *