Skip to content

ข้าวปั่นธัญพืช : รมิตา ซีบังเกิด

ข้าวปั่นธัญพืช : รมิตา ซีบังเกิด

ข้าวซ้อมมือ ถั่วทอง ถั่วเลนทิล เห็ดนางฟ้า อ่อมแซบ ตำลึง ปกติจะมีฤทธิ์เย็นแต่เมื่อใช้ความร้อนในการปรุงทำให้มีฤทธิ์ร้อนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

อาหารฤทธิ์เด่นไปทาง เย็นมาก
ใช้เวลาประกอบอาหาร 16 – 30 นาที


วัตถุดิบ
○ ฤทธิ์เย็น ข้าวซ้อมมือ ถั่วทอง
ถั่วเลนทิล เห็ดนางฟ้า อ่อมแซบ
ตำลึง
○ ฤทธิ์ร้อน เผือก มันเทศ
ข้าวโพดข้าวเหนียว

วิธีทำ
1. นำข้าว ถั่วทอง ถั่วเลนทิล ล้างน้ำให้สะอาด ตั้งให้สะเด็ดน้ำ
2. นำข้าวและถั่วปั่นให้ละเอียดโดยใช้โถปั่นแห้ง
3. ตั้งน้ำให้เดือด ใส่ข้าวและถั่วลงไปโดยใช้ไฟกลาง
4. ปั่นผักแต่ละชนิดแยกไว้
5. ซอยอ่อมแซบและตำลึง
6. เมื่อข้าวและถั่วสุกแล้ว ใส่ผักเรียงลำดับจากสุกยากไปง่าย รอให้สุก
ปรุงรสด้วยดอกเกลือ โรยอ่อมแซบและตำลึง พร้อมเสิร์ฟ

สภาวธรรม
ปกติชอบทานอาหารปั่นเพราะฟันไม่แข็งแรง ต้องใช้เวลาในการทานนานมาก เมื่อทำเมนูนี้รูสึกเบิกบาน โดยเฉพาะการใช้ผักไร้สารพิษซึ่งปลูกเองมาปรุง เป็นการประหยัดเรียบง่าย
และพึ่งตนอย่างแท้จริง เหตุที่ปั่นแห้งเพราะเครื่องปั้นน้ำชำรุดใช้การดัดแปลงด้วยความผาสุก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *