อาหารย่ำยีมาร : พิมพ์พศินา สิทธิประเสริฐ

อาหารย่ำยีมาร : พิมพ์พศินา สิทธิประเสริฐ (เพียรเย็นพุทธ)

นำผักที่ปลูกเองเท่าที่หาได้ซึ่งไร้สารพิษ ส่วนใหญ่เป็นผักฤทธิ์เย็นมาทำอาหาร เมื่อรับประทานแล้วสบาย เบากาย มีกำลัง อิ่มนาน

อาหารฤทธิ์เย็น
เวลาที่ใช้ในการทำอาหาร ประมาณ 5-15 นาที


วัตถุดิบฤทธิ์เย็น

  • ข้าวซ้อมมือ
  • มะละกอ
  • ผักบุ้ง
  • ฟักเขียว

วิธีทำ

  1. นำผักต้มทุกชนิดมาปั่นรวมกัน ปั่นให้ละเอียด เทใส่ภาชนะ
  2. นำข้าวซ้อมมือที่หุงสุกแล้วมาปั่นรวมกับน้ำต้มผัก ปั่นให้ละเอียด เทใส่ภาชนะ พร้อมรับประทาน

สภาวธรรม

สบาย เบากาย มีกำลัง อิ่มนาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *