Skip to content

ปลูกไชยา​ครั้งเดียว กินแลัวแบ่งปันได้ตลอดปี : กิ่ง​แก้ว ​ฉัตร​มณี​วัฒนา​

ปลูกไชยา​ครั้งเดียว กินแลัวแบ่งปันได้ตลอดปี : กิ่ง​แก้ว ​ฉัตร​มณี​วัฒนา​(ประทีป​บุญ)​

ไชยาหรือชายามี 2สาย​พันธุ์​ พันธุ์ใบ 3 แฉก และใบ 5 แฉก

อาคารพาณิชย์​ กรุงเทพมหานคร


เนื่องจากวิถีคนกรุง​เทพ​จึงไม่เคยเพาะปลูกอะไรและซื้อกินเป็นส่วนใหญ่ จากการเรียนรู้ในศูนย์​วิชาการการแพทย์​วิถี​ธรรม​สวนป่า​นา​บุญ​ 9​ และสวนป่าต่าง ๆ ก็จะส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องกสิกรรมไร้สารพิษ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์​มาก่อนจึงเลือกปลูกไชยาเป็นไม้พุ่มปลูกง่าย ทนต่อแล้ง ขึ้นง่ายดูแลง่ายเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด ขยายพันธุ์โดยการชำกิ่ง ดูแล 1 สัปดาห์หลังจากรากงอกแล้วดูแลง่าย รดน้ำ 2 – 3 วันครั้ง โตไว้ยิ่งตัดยิ่งแตกเป็นพุ่ม เป็นผักไร้สารพิษ ที่ปลูกง่าย โตไว ประกอบอาหารได้หลากหลาย

สภาวธรรม

เรียนรู้ธรรมะจากต้นไชยาต้องปฏิบัติตนเป็นผู้เลี้ยงง่ายบำรุงง่าย จึงจะเป็นประโยชน์หรือสร้างประโยชน์ได้ง่าย

บทความแนะนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *