มะเขือเทศเชอรี่ กลางปี : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

มะเขือเทศเชอรี่ กลางปี : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

มะเขือเทศต้นแรกของปี 2564 จากปีก่อนปลูกกันจนเกินกิน ปีนี้มัวแต่ยุ่งกับงานถากถาง ก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ เลยไม่ได้ใส่ใจที่จะปลูกมะเขือเทศเลย

ลพบุรี ดินดี น้ำดี ช่วงนี้ฤดูฝน แดดไม่ค่อยมี อากาศร้อนชื้น


มะเขือเทศเชอรี่ ซื้อมาจากตลาด ถุงละ 10 บาท มีหลายลูก เลือกมา 2-3 ลูก คัดเลือกลูกที่เมล็ดสมบูรณ์มาปลูก เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนจิตอาสาที่สนใจจะปลูกมะเขือเทศ สุดท้ายรอดมา 3 ต้นที่โตใหญ่ ต้นแรกเริ่มให้ผลแล้ว แต่ไม่มาก เพราะปกติก็ปลูกมะเขือเทศเชอรี่ไม่ค่อยสำเร็จมากอยู่แล้ว คือได้ผลน้อย ถ้าปลูกมะเขือเทศอื่น ๆ เช่น มะเขือเทศท้อ มะเขือเทศสีดา จะได้ผลผลิตมากกว่า

สภาวธรรม

การปลูกต้นไม้เป็นตัวอย่าง ได้ประโยชน์ชัด ๆ คือเราได้ผลผลิต ได้กิน แม้ไม่มากก็ยังถือว่าเป็นผล เรียกว่าแค่ได้ปลูกก็คุ้มแล้ว ได้ลงแรง ได้เป็นตัวอย่างของการปลูกที่ได้ผล และได้ผลผลิตมากิน

แม้มะเขือเทศเชอรี่จะเป็นพันธุ์ที่เราไม่ค่อยเข้าใจในการเลี้ยงมันมากนัก เพราะจากที่เคยปลูกมา มะเขือเทศตระกูลเชอรี่ที่ปลูกในพื้นที่จะให้ผลผลิตน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับพันธุ์อื่น ๆ แต่ก็คิดไปว่า ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้มัน เริ่มสังเกตว่า ที่เราเคยได้ผลดีนั้นคือมะเขือเทศทรงพุ่ม แต่เชอรี่นี่กิ่งก้านเขาไม่แข็งแรง ถ้าปล่อยให้เลื้อยไปมาจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ แต่ถ้ามีค้าง มีเชือก มีหลักไว้พัน ไว้ให้เกาะ จะโตและติดผลได้ดีขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *