สภาวธรรมกลุ่มตะวัน : กานดา ศักดิ์ศรชัย

สภาวธรรมกลุ่มตะวัน : กานดา ศักดิ์ศรชัย
ชื่อทางธรรม เย็นพรพุทธ อายุ 72 ปี จิตอาสาสวนป่านาบุญ 8 จ. อุตรดิตถ์

กลุ่มตะวันรวมพลังประชุมอปริหานิยธรรมสรุปงานนอกและงานใน ก่อนวันตรวจการบ้านแอดมิน 2 ประจำสัปดาห์ที่ 4 ในวันที่ 26 เมษายน 2564

สภาวะประเด็นแรกคือ สมาชิกเรามีด้วยกันทั้งหมด 7 คน ในการประชุมครั้งนี้สมาชิกที่ไม่ค่อยมีเวลาเข้าประชุมแจ้งว่าสามารถเข้าประชุมได้ จึงมีความยินดีและคาดว่า กลุ่มตะวันประชุมครั้งนี้จะมีสมาชิกครบจำนวน เมื่อถึงเวลาประชุมจริงสมาชิกที่เคยประชุมได้ก็มาไม่ได้ จึงมีสมาชิกประชุมกัน 6 คน แม้สมาชิกมาไม่ได้ครบเหมือนอย่างที่คาดไว้ ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความผิดหวังหรือทุกข์ใด ๆ เพราะความรู้สึกเหมือนจะยึดว่าการประชุมจะมีสมาชิกครบนั้นก็ไม่ได้ยึดจริง จะครบก็ได้ไม่ครบก็ได้
ประเด็นที่ 2 ในการประชุมครั้งนี้มีการพูดคุยถึงงานนอกงานในเหมือนเช่นครั้งก่อน ๆ ที่ผ่านมา แต่มีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าเหตุการณ์ที่เคยเป็นสภาวะทุกข์ของสมาชิก เรื่องจำนวนการบ้านที่ท่านรู้สึกเทียบเคียงกับกลุ่มอื่นว่ามีมากกว่า และในครั้งที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันถึงประเด็นนี้จนเกิดสัมมาทิฏฐิต่อกัน ครั้งนี้ก็เช่นกันงานการบ้านมีเข้ามาเพียง 2-3 ชิ้น ท่านได้กล่าวว่า ความรู้สึกต่อจำนวนการบ้านของกลุ่มที่มีน้อย ก็ไม่ได้ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนเคย กลับรู้สึกได้เองว่าจะมีน้อยมีมากก็ไม่เป็นไร นี่คือความเจริญที่เกิดจากการได้สนทนาธรรมกันเป็นประจำ ขออนุโมทนากับทุกท่านค่ะ

ประเด็นที่ 3 ได้มีเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์ได้เกิดขึ้น เหมือนบังเอิญแต่ไม่บังเอิญ กล่าวคือสมาชิกท่านหนึ่งได้บอกเล่าว่า มีโอกาสไปเรียนรู้การทำงานของพี่น้องกลุ่มอื่น ซึ่งมีวิธีทำงานต่างจากกลุ่มตะวันในประเด็นการตรวจงานนอก คือสามารถเข้าประชุมทำพร้อมกันได้ ประโยชน์ในการทำงานเช่นนั้น จะทำให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้งานด้านเทคนิคไปด้วย และจะเป็นประโยชน์เป็นความรู้ได้ใช้เมื่อมีการทดสอบ ในขณะที่ธรรมชาติสมาชิกกลุ่มตะวันนั้น จะหาโอกาสมาทำงานพร้อมกันได้ยาก การเรียนรู้ด้านเทคนิคจะเกิดขึ้นได้ในรูปแบบที่ต้องจัดสรรกันขึ้นเองตามความเหมาะควร จึงจะเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันได้ สืบเนื่องจากสมาชิกท่านหนึ่งมีคำถาม ถึงคำตอบในข้อสอบที่ผ่านมาเรื่องเทคนิค ซึ่งท่านยังไม่ทราบคำตอบที่ถูกต้อง แม้เวลาจะผ่านไปนานแล้ว แต่ก็ไม่ได้มีโอกาสสอบถามพี่น้องหมู่กลุ่ม จึงตกลงในที่ประชุมกันว่า ให้มีกิจกรรมเพิ่มการบอกเล่างานเทคนิคในรูปแบบที่เหมาะสมของสมาชิก ผลจะเป็นเช่นไร สมาชิกจะเกิดการเรียนรู้ด้านเทคนิคขึ้นจริงได้หรือไม่ เป็นเรื่องที่จะได้ติดตามกันต่อไป สาธุกับความพากเพียร ในการบำเพ็ญของทุกท่านค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *