Skip to content

การเพาะใบข้าวทำน้ำสมุนไพร : จิตรา พรหมโคตร

การเพาะใบข้าวทำน้ำสมุนไพร : จิตรา พรหมโคตร (มั่นแก่นพุทธ)

ได้รับเมล็ดข้าวหอมมะลิ 105 จากชุด “ชุบชีพช่วยชาติ” ของแพทย์วิถีธรรมที่นำมาแจกผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดลพบุรี มาทดลองเพาะเพื่อทำน้ำสมุนไพรปรับสมดุล ซึ่งมีสรรพคุณช่วยลดไข้ แก้ไอ ขับเสมหะ แก้คัดจมูก น้ำมูกไหล ขับปัสสาวะ แก้ท้องเสีย ขับพิษในร่างกาย ปรับสมดุลร้อนเย็น เพิ่มภูมิต้านทานโรค

จ.ลพบุรี อยู่ในเขตเทศบาลของคนเมือง บริเวณเป็นบ้านทาว์เฮ้าส์ ไม่มีพื้นดินปลูกพืช หน้าแล้งอากาศร้อนจัด หน้าฝนจะเกิดน้ำท่วม


วิธีเพาะใบข้าว

  1. นำเมล็ดข้าวเปลือกแช่น้ำ 1 – 2 คืน
  2. รินน้ำออกและห่อเมล็ดข้าวด้วยผ้า
  3. เตรียมดินในภาชนะปลูก เช่น ดินผสมขี้วัวให้เป็นปุ๋ยในดิน อัตราส่วน ดิน 3 ส่วน ต่อขี้วัว 1 ส่วน
  4. นำข้าวเปลือกที่งอกหว่านบนดินที่เตรียมไว้
  5. รดน้ำวันละครั้ง
  6. เมื่อข้าวสูงพอประมาณอายุ 2 สัปดาห์ สามารถตัดใบข้าวมาทำน้ำสมุนไพรใบข้าวได้ โดยตัดห่างจากดินขึ้นมาประมาณ 1 นิ้ว
  7. สามารถนำใบข้าวที่งอกขึ้นใหม่มาทำน้ำสมุนไพรใบข้าวได้เรื่อย ๆ

สภาวธรรม

ใบข้าวน้ำสมุนไพร มีสรรพคุณช่วยในการรักษาโรคต่าง ๆ และปรับสมดุลร้อนเย็น นอกจากนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้มีฤทธิ์ดียิ่งขึ้น ก็ต้องปฏิบัติศีลควบคู่ไปด้วย คือ ใจไร้ทุกข์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *