Skip to content

ดาวดอยในกระถาง : จิตรา พรหมโคตร

ดาวดอยในกระถาง : จิตรา พรหมโคตร (มั่นแก่นพุทธ)
เป็นพืชที่เกิดได้ง่ายที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ จังหวัดเชียงใหม่และในพื้นที่อื่นๆ ทั่วไป เหยียบก็ไม่ตายยิ่งขึ้น เป็นพืชวรรณะ 9 เกิดง่าย โตง่าย ไม่ต้องปลูก ไม่ต้องเลี้ยง โตไว มีพลังชีวิตสูง

พื้นที่ปลูก ลพบุรี ภูมิอากาศ ร้อนอบอ้าว มีฝนตกลมแรง เนื่องจากอยู่บริเวณเขาช่องลม บางครั้งเกิดลมมรสุมฤดูร้อน

สรรพคุณและประโยชน์ทางยา

 1. ทั้งต้นผสมกับหน้าสักเสือ ปืนนกไส้ ต้นผักปลาผสมกับสมุนไพรอื่นต้มน้ำดื่มแก้หวัดคัดจมูกหรืออาจแก้ไข้
 2. ใบตำพอกแผลสดไฟไหม้น้ำร้อนลวก

สรรพคุณ

 1. เป็นได้ทั้งอาหาร นำยอดอ่อนมากินสด ต้มดื่มเป็นน้ำชา ใส่แกงจืดแกงส้ม ทำน้ำพริก
 2. เป็นยาสมุนไพร แก้อักเสบแก้ปวดฟัน แก้ฝีหนอง ทั้งต้นนำมาทำประคบบริเวณที่บวมแดงเหมาะกับผู้ที่เป็นภาวะร้อนเย็นพันกัน

อุปกรณ์

     • ดิน 3  : 1
     • แกลบดำ
     • ขุยมะพร้าว
     • น้ำหมักเศษอาหาร
     • เศษใบไม้อย่างละ 1 ส่วน
     • กระถาง 1 ใบ
     • เมล็ดพันธุ์ดาวดอยป้ามลสวน 2 ส่งมาให้

วิธีปลูก

นำดินที่ผสมมาใส่กระถางแล้วโรยด้วยเมล็ดพันธุ์ดาวดอย เสร็จแล้วใช้ดินกลบอีกครั้ง ใช้เศษฟางหรือเศษใบไม้คลุมเพราะเวลารดน้ำ ดินจะไม่กระเด็น รดน้ำเช้า-เย็น
(ใช้เวลาปลูก 1 เดือนกับ 18 วัน)

สภาวธรรม
มีความประทับใจว่า ข้าพเจ้าได้มาพบกับสัตบุรุษและหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดี ไม่เสียชาติเกิดเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *