Skip to content

สามัคคี คือพลัง

สามัคคี คือพลัง

นับวันก็ยิ่งเห็นถึงความคุ้นเคยกัน ความเคารพศรัทธากัน และมีความสมัครสมานสามัคคีกัน ของพี่น้องในหมู่กลุ่มที่ทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น และต่างก็เจริญในธรรมกันขึ้นตามลำดับ


สภาวธรรม Content Admin 1 สัปดาห์ที่ 13

นางสาวศิริพร ไตรยสุทธิ์ สังกัด สวนป่านาบุญ 6 (เยอรมนี)

การทำงานยังต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว ความกังวลที่เห็นว่าภาพและเนื้อหาไม่ตรงกัน ผลปรากฏว่าใช่อย่างที่คิด เพราะความไม่รอบคอบจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้น ข้าพเจ้าจึงได้ไปเขียนขออโหสิกรรมกับเจ้าของเมนู ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร รู้สึกสบายใจขึ้น และได้สอบถามคุรุถึงแนวทางการแก้ไข แม้ว่าคุรุจะอธิบายมาแล้ว ข้าพเจ้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจยังมีอาการงง ๆ และรู้สึกผิดที่ทำให้คุุรุมีภาระมากขึ้น ได้ปรึกษาหมู่กลุ่มและทำงานในสัปดาห์นี้ด้วยความรอบคอบกันมากขึ้น ก่อนจะส่งงานได้ส่งเนื้อหาและภาพไปให้เจ้าของเมนูช่วยตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากท่านส่งมาทั้งหมด 3 เมนู และเป็นอาหารปั่นทั้งหมด ทำให้การส่งงานครั้งนี้มีความมั่นใจมากขึ้น

ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับหมู่กลุ่มว่าไม่มีใครผิด ข้าพเจ้าไม่รอบคอบเอง ทั้งที่มีความไม่มั่นใจก็ยังส่งไป ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว พี่น้องท่านอื่น ๆ ก็บอกว่าตัวเองผิด จนกระทั่งคุรุพุทธพรฟ้าได้ให้คำแนะนำว่า ทุกคนผิดร่วมกันอย่างละเล็กอย่างละน้อย ซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์ของวิบากดีร้ายของพวกเราที่ทำงานร่วมกัน เป็นการเตือนสติให้เรามีความรอบคอบในการทำงานในคราวต่อไปให้มากขึ้น

จึงได้นำบททบทวนธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2564) ข้อที่ 132 “คนที่ทำงานลงตัวตลอด ไม่มีปัญหาใด ๆ คือคนที่ซวยที่สุดในโลก” และข้อที่ 133 “อุปสรรคและปัญหาคือชีวิตชีวา” เตือนสติให้ทำงานต่อได้อย่างผาสุก

ปิ่น คำเพียงเพชร

งานนอกงานในกับพี่น้องกลุ่มย่อย
ในช่วงต้นของสัปดาห์นี้ จะไม่ค่อยได้ทำอะไรมาก เนื่องจากมีหน้างานอื่นที่บำเพ็ญด้วย จะมาทำเอาช่วงท้ายของสัปดาห์ แต่ก็มีติดต่อปรึกษาหารือหรือส่งข่าวกันกับพี่น้องในหมู่อยู่เสมอ แล้วเราก็มาเจอกัน มาอปริหานิยธรรม สรุปงานสรุปใจกัน ว่าทำงานไปแล้วกิเลสเพิ่มหรือกิเลสลด เจอผัสสะแล้วเกิดกิเลสอะไร ต่อสู้แล้วแพ้ชนะเป็นอย่างไร วางใจอย่างไร ก็จะมาเล่าให้กันฟัง โดยเราจะพบกันแบบนี้สัปดาห์ละครั้งเป็นประจำ เรียกว่าพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพียงกันเลิก พร้อมเพียงกันช่วยทำกิจ ตรงตามหลักของอปริหานิยธรรม 7 ข้อที่ 2 ซึ่งนับวันก็ยิ่งเห็นถึงความคุ้นเคยกัน ความเคารพศรัทธากัน และมีความสมัครสมานสามัคคีกัน ของพี่น้องในหมู่กลุ่มที่ทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น และต่างก็เจริญในธรรมกันขึ้นตามลำดับ

ในกลุ่มเรามีความเห็นความเข้าใจตรงกันว่า งานนอกเราก็ช่วยกันบำเพ็ญเต็มที่ตามแรงตามเหตุปัจจัย แต่เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับงานว่าจะต้องแบบนั้นแบบนี้ เรามีความยินดีที่พร้อมจะเอื้อและรับใช้พี่น้อง ให้ท่านที่ต้องการส่งการบ้านแต่ติดปัญหาได้ส่งการบ้านสำเร็จตามต้องการ เท่าที่สามารถทำได้ เราทำงานนอกเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการขัดเกลางานใน แม้งานจะมีปัญหา เราก็พร้อมเข้าใจกันและไม่เพ่งโทษถือสากัน แล้วเราก็ช่วยกันคิดหาทางแก้ไขไปเท่าที่เป็นไปได้

งานนอกงานในกับหมู่ใหญ่
สัปดาห์นี้เป็นครั้งแรกของการสอบเก็บคะแนนของวิชา Content Admin รู้สึกประทับใจกับพี่น้องและบรรยากาศการสอบวันนี้ ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เบาสบายและเต็มไปด้วยสาระมากมายเลย อนุโมทนากับคุรุทุกท่านรวมถึงพี่น้องแอดมินฝึกหัดทุกท่าน สาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *