Skip to content

เคารพหมู่มิตรดี ชีวีมีสุข

เคารพหมู่มิตรดี ชีวีมีสุข

สาระสำคัญของการมาบำเพ็ญร่วมกัน คือการเน้นที่ประโยชน์ตนโดยการขัดเกลากิเลส และผลพลอยได้คือประโยชน์ท่าน ความสำเร็จของใจคือความสำเร็จของงาน ทำงานเต็มที่เต็มแรงเต็มความสามารถที่มี เท่าที่สามารถจัดสรรเวลาได้ แต่ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในงาน ไม่หลงงาน จนเบียดเบียนตนเองผู้อื่น


สภาวธรรม กลุ่มทุ่งนา วิชา Content Admin ครั้งที่ 12

นางสาวศิริพร ไตรยสุทธิ์ สังกัด สวนป่านาบุญ 6 (เยอรมนี)

การทำงานสัปดาห์นี้แตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากมีหัวข้อ การรับประทานอาหารปั่น ซึ่งพี่น้องแพทย์วิถีธรรม มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และแบ่งปันสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ที่หลากหลาย แอดมินทีมทุ่งงาน ก็สนใจประเด็นนี้ด้วย จึงได้คุยกันและได้เสนอตัวเองที่จะนำเมนูต่าง ๆ ที่พี่น้องแบ่งปัน มาทำงานเขียนเพื่อเผยแพร่ต่อไป

สำหรับตัวเองมีความกังวลเล็กน้อย เพราะเวลาทำงานประจำก็เยอะแล้ว ทำให้มีเวลาไม่มากพอที่จะนำงานพี่น้องมาทำให้ทันตามที่อยากให้เป็น จึงบอกตัวเองว่า ทำงานตามที่มีเวลา ไม่เร่งผล ไม่กังวล ทำเท่าที่ทำได้ อย่างไม่เป็นทุกข์ พอวางใจเรื่องนี้ได้ ก็มีอีกเรื่องเข้ามา เนื่องจากจะต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามที่ตัวเองคิดไว้ แล้วตัวเองก็จะเป็นภาระให้หมู่กลุ่ม เมื่อไปฉีดวัคซีนมาแล้ว มีอาการป่วย แต่ไม่มีความกลัวแทรกเข้ามา เพราะได้เตรียมใจไว้แล้ว ยอมรับอาการที่เกิดขึ้นอย่างเบิกบาน ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ตามที่วิบากดีร้ายที่จะออกฤทธิ์ และปฏิบัติตามหลักยา 9 เม็ด โดยเน้นเม็ดที่ 8 ใช้ธรรมะ ละบาป บำเพ็ญบุญกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใส และยาเม็ดที่ 9 คือรู้เพียรรู้พักให้พอดี หลังจากมีอาการป่วย 2 วัน ก็หายดีเป็นปกติ เมื่อร่างกายปกติก็ได้มาทำงานต่อ

ปรากฏว่าพี่น้องก็ได้ทำงานไว้เยอะพอสมควร เราก็มาทำงานในส่วนของเราต่อให้เสร็จงาน เพราะงานที่พี่น้องเตรียมไว้มีเยอะ ทำให้ต้องนอนดึกเพื่อทำงานให้เสร็จถึง 2 วัน ระหว่างที่ไปทำงานประจำ ในหัวก็ยังคิดแต่เรื่องงานแอดมิน จนหน้านิ่วคิ้วขมวดโดยไม่รู้ตัว จนเพื่อนร่วมงานทัก จึงได้มีสติ วางความคิดที่จะทำแต่งานให้ได้จำนวนเยอะ ๆ

วันสุดท้ายของการส่งงาน มีปัญหาในการทำภาพปก เนื่องจาก ภาพที่ได้มานั้น ไม่ครบองค์ประกอบตามที่ควรจะเป็น ทำให้ลูกชายไม่สามารถช่วยงานได้อย่างที่คิด เราต้องทำเอง จึงใช้เวลาค่อนข้างนานในการหาไอเดียที่จะทำภาพเพื่อให้ออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่เพียงเท่านั้น ในส่วนของเนื้อหา ก็มีเนื้อหาที่ไม่ตรงกับภาพ ได้ตรวจสอบในโน๊ต ที่หมู่กลุ่มเอามาเก็บไว้ก็ตรงกัน เพราะความง่วง จึงไม่ได้ไปตรวจสอบซ้ำในห้องอาหารปั่น ก็เลยเป็นตามนั้น ส่งไปแบบนั้น ทั้งที่มีความกังวลเล็ก ๆ และพร้อมที่จะยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น เมื่อผิดพลาดก็พร้อมที่จะแก้ไขอย่างสบายใจ
สาธุ

ปิ่น คำเพียงเพชร

การทำงานร่วมกันในกลุ่มย่อย
พี่น้องในกลุ่ม เข้าใจกัน เคารพศรัทธากัน สามัคคีปรองดองกันดี การงานมีปัญหาก็หาทางช่วยกันแก้ไขไปเท่าที่เป็นไปได้ ไม่เพ่งโทษถือสากัน เพราะเราต่างก็ชัดเจนและเข้าใจตรงกันว่า สาระสำคัญของการมาบำเพ็ญร่วมกัน คือเน้นที่ประโยชน์ตน คือการขัดเกลากิเลส และผลพลอยได้คือประโยชน์ท่าน ความสำเร็จของใจคือความสำเร็จของงาน ทำงานเต็มที่เต็มแรงเต็มความสามารถที่มี เท่าที่สามารถจัดสรรเวลาได้ แต่ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในงาน ไม่หลงงาน จนเบียดเบียนตนเองผู้อื่น

ผัสสะในคลาสเรียน

ช่วงนี้มติหมู่ว่าเราจะไปเก็บงานอาหารปั่นที่พี่น้องส่งกันเข้ามาไปเผยแพร่ ตามคำแนะนำของทีมคุรุ แต่มีพี่น้องบางท่านสะท้อนความเห็นในมุมของท่านว่า ให้เราตรวจใจดูว่า เรามีจิตเป็น พรหม 3 หน้า หรือเปล่า (ซึ่งฟังแล้วทำให้เรารู้สึกว่าท่านคิดว่าเราเป็นแบบนั้น) ในแว๊บแรกที่ได้ฟังก็รู้สึกขุ่นใจนิด ๆ ที่ท่านสะท้อนมาแบบนั้น แต่ก็ปรับใจวางใจใหม่ ว่าท่านจะเข้าใจเราผิดก็ไม่เป็นไร ท่านอาจจะไม่ทราบ เพราะช่วงหลังท่านไม่ค่อยเข้าห้องเรียน แต่ก็มาเสียหลักอีกในช่วงต่อมา คือตอนที่ได้ยินคุรุพูดเหมือนเข้าใจเรา ทำให้รู้สึกตื้นตันและอัดอั้นจนน้ำตาคลอขึ้นมา จนต้องรีบผละออกไปตั้งหลักสักพักก่อน จึงค่อยกลับเข้ามาร่วมกิจกรรมต่อ

และจากผัสสะที่เจอจนทำให้เกิดทุกข์ในครั้งนี้ ก็ทำให้ได้ตามไปหาสาเหตุต่อ ว่าสาเหตุที่ทำให้เราทุกข์คืออะไร เราไปยึดมั่นถือมั่นอะไร ทำไมเราถึงทุกข์ใจขุ่นใจ และได้ล้างทุกข์ใจในครั้งนี้ ด้วยการเขียนการบ้านทุกข์อริยสัจ 4 สาธุ

นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

อาทิตย์นี้เริ่มไปเก็บข้อมูล ที่น้องก้อยกับน้องปิ่นได้ทำโน้ตไว้ที่ห้องอาหารปั่นเพื่อสุขภาพ ก็ได้เห็นว่ามีข้อมูลของบางท่านที่มีข้อมูลไม่ครบ ตัวเองก็เกิดกิเลสเป็นไข้ใจ ที่อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้ คือถ้าได้มากกว่าที่ท่านส่งมาก็จะเขียนได้มากกว่านี้ ถึงแม้คุรุท่านก็จะบอกไว้แล้วว่าข้อมูลได้แค่นั้นก็แค่นั้น ไม่ต้องครบหรอก แต่พอลงมือทำจริง ก็เกิดผัสสะ กิเลสก็ทำงาน ได้พิจารณาว่าเราทำมากกว่านั้น โลกนี้พร่องอยู่เป็นนิตย์ เคร่งครัดที่ตน ผ่อนปรนที่คนอื่น ความอยากเป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ ลองทำดูก่อนก็แล้วกัน วางใจ และทำให้เราเข้าใจก้อยกับปิ่นมากขึ้น ว่าน้องสองคนมีฉันทะในการทำงาน (จริง ๆ แล้วทุก ๆ ท่านมีฉันทะในการทำงาน รับภาระกันหลายงาน เห็นความเบิกบานในการทำงานของแต่ละท่าน ส่งเป็นแรงเหนี่ยวนำให้ตนเองอยากทำตามด้วย) ด้วยข้อมูลที่แต่ละท่านส่งมาในห้องอาหารปั่นเพื่อสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ท่านตั้งใจทำมาแล้ว แล้วเราจะไปเอาอะไรจากท่านอีก

ทำเสร็จก็ส่งให้น้องก้อย น้องก้อยก็ทำรูปแบบมาให้ง่ายมากขึ้น ทำให้เราสามารถเข้าไปทำงานต่อได้ ส่วนข้อพร่องจากการตรวจงานของคุรุ ตอนทำก็มั่นใจแล้วนะว่าถูกต้อง แต่สุดท้ายความพร่องความพลาดก็เกิดขึ้นได้จะแก้ไขในสิ่งผิดและเพียรในการทำงานตามหมู่กลุ่ม

ตอนที่คุรุบอกว่าจะมีสอบ กิเลสก็บอกว่า เราเพิ่งจะเข้ามาตอนสัปดาห์ที่ 8 แล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากนัก จะทำได้ไหม คุรุพูดว่า Content แปลว่าอะไร จำไม่ได้ ภาษาอังกฤษที่เรียนมาคืนครูไปบางส่วนแล้ว ไม่เป็นไรไปหาใน Google เอาก็แล้วกัน บอกกิเลสไปว่าสอบก็ดีแล้วจะได้รู้ว่าเรายังไม่รู้อะไร เราจะได้เพิ่มในส่วนที่ไม่รู้ แล้วคุรุท่านก็ไม่บังคับ มีแต่จะพัฒนาให้พวกเราดีขึ้นไปกว่าเดิมอีก ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสในการบำเพ็ญค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *