Skip to content

มรณสติ : มัณฑนา ชนัวร์ร

มรณสติ : มัณฑนา ชนัวร์ร เตี้ย ศีลประดับ

ต่างประเทศ (สวนป่านาบุญ 6)


บทสรุปชีวิต

ตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้ ครอบครัวของข้าพเจ้ามีคุณพ่อคุณแม่อาชีพทำนาและค้าขาย ก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่ขยัน จนข้าพเจ้าได้เติบโตตามวัย ก็ตามประเพณีที่บุตรต้องเชื่อฟังผู้ปกครองและญาติผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าไม่ได้มีชีวิตอิสระวัยรุ่นมากมาย จบ ป .6 เป็นแม่ค้าอยู่ในกรอบ

อายุ 17 ปีแต่งงานตามใจผู้ใหญ่ 3 เดือนก็เลิก ยังไม่รู้จักความรักและต้องเรียนรู้การจบ แต่ที่แน่ๆคือความกตัญญูที่ต้องสู้ ได้ออกจากบ้านไปทำงาน หนีทุกข์และปัญหามีประสบการณ์หลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ สู้แบบไม่มีคนรอบข้าง ข้าพเจ้าเชื่อในความดีและความซื่อสัตย์ที่คุณพ่อคุณแม่ได้สอนให้ ข้าพเจ้าเป็นสมบัติติดตัว และเป็นสิ่งที่ช่วยให้ข้าพเจ้าได้เจอคนดีมีเมตตา และต่อมาข้าพเจ้าได้มาอยู่เยอรมันมีครอบครัว ในปี 2556 ได้เจอมรสุมใหญ่จากการที่สูญเสียคุณพ่อและ 2 ปีถัดมาได้สูญเสียคุณแม่ และได้มีปัญหากับครอบครัวจนถึงขั้นที่ข้าพเจ้าคิดจะฆ่าตัวตายแต่ยังมีห่วงและบ่วงที่ต้องรับผิดชอบคือลูก จนได้มาพบมิตรดีและได้มารู้จักท่านอาจารย์หมอเขียว ได้ฟังธรรมะที่นำทางออกจากทุกข์และปัญหา ข้าพเจ้าได้เรียนรู้คำว่าตายจากเหตุการณ์ที่เจอปัญหาและเข้าใจคำว่าคิดสั้นแบบไม่มีสติ และอีกเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้เจอคือได้กินเห็ดพิษจนเข้าห้องไอซียู มีสติตลอด เหตุการณ์ครั้งนี้ข้าพเจ้ายอมรับและพร้อมถ้าถึงเวลา แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ฟังและเรียนธรรมมะจากครูบาอาจารย์ ท่านอาจารย์หมอเขียว ที่ข้าพเจ้าระลึกถึงเสมอคนเราตายได้ทุกเมื่อ เวลาปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าพร้อมทุกขณะหากเข้าใจถึง การเกิด การดับ แล้วก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัว แต่พึงเร่งสร้างสมความดีทุกเมื่อที่ยังมีลมหายใจอยู่

เป้าหมายหรือความคาดหวังในชีวิต

หากยังต้องอยู่ในสภาพครอบครัวจะขอปฏิบัติธรรมร่วมไปตลอด และถ้ามีโอกาสก็อยากเปลี่ยนสถานที่หรือ(เยี่ยมสถานที่ปฏิบัติ)ขอให้ทุกคนใกล้ตัวเข้าใจในทางที่ข้าพเจ้าได้ทำ และคืนอิสระให้กันและกัน และจิตวิญญาณจะได้ไม่ผูกมัดซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้ามีความปรารถนา ถึงที่น้อง ทุกๆท่าน ขอให้เอาธรรมะเป็นหลักในการดำรงค์ชีวิต ถือศีลห้าหรือปฏิบัติเป็นหลัก เพื่อเป็นกฏเกณฑ์การที่จะไม่ทำผิด เพื่อที่จะไม่สร้างวิบากกรรมให้กับตัวเอง

สิ่งที่ต้องรับผิดชอบในปัจจุบันที่ยังกังวล เป็นห่วง หนักใจอยู่

ช่วยเหลือตัวเอง พึ่งตนให้ได้ ทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่ เพื่อที่จะช่วยให้ลูกๆช่วยเหลือตัวเองได้ จนถึงวัยและอิสระ

ฝากถึงคนข้างหลัง

ฝากถึงพี่น้องทั้งทางโลกและทางธรรม และลูก ๆ ที่เราได้เกิดมาร่วมใช้วิบากกรรมด้วยกัน ไม่ว่าจะอยู่ทวีปไหนของโลก ศาสนาอะไร พึงคำนึงถึงวิบากกรรมดี วิบากกรรมร้าย ซึ่งขณะที่เรายังมีร่างมีขรรธ์ เราสามารถที่จะกำหนดหรือสร้างความดีกรือวิบากกรรมดีให้มาก ๆ ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำ อย่ารอให้หมดแรงและหมดเวลาก่อน หากเราเชื่อชัดในวิบากกรรมพึงจำไว้ ทำดีได้ ทำชั่วได้ชั่ว เพราะฉนั้นในเมื่อท่านยังมีโอกาสอยู่ ขอให้ท่านทำแต่กรรมดี ก่อนที่จะไม่มีเวลาและโอกาสอีก

พินัยกรรม

2 มีนาคม 2564

ข้าพเจ้านางมัณฑนา ชนัวร์ร ชื่อทางธรรม (ศีลประดับ) ในขณะที่ข้าพเจ้าได้เขียนพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้าได้มีสติสัมปชัญญะทุกอย่างทุกประการ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบคุณพระคุณบุพการี ที่ให้ข้าพเจ้าได้เกิดมามีร่างมีขันธ์ขอขอบพระคุณพี่น้องที่ได้ร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องทั้งทางโลกและทางธรรม แต่ละคนมีกรรมของตนแต่ละคนมีจิตวิญญาณเป็นของตน ขออย่าผูกมัด ขอให้เป็นอิสระ
ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ ที่ชี้ทางให้แสงสว่าง ทั้งทางโลกและทางธรรม ให้ลูกได้นำพระธรรม ค้ำเตือนจิต แม้จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ก็ขอตั้งจิตให้ได้เป็นลูกพุทธะ สาวกของพระศาสดาตลอดไป

ข้าพเจ้า ขออโหสิกรรมทั้ง กาย วาจา ใจ หากข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกิน กับท่านใดไว้
หากข้าพเจ้าได้เสียชีวิตวางร่างวางขันธ์ ณ ที่ใด ขอให้ผู้ที่มีความเมตตาและสถานที่นั้นจัดการในเรื่องศพของข้าพเจ้าได้เลย ไม่ขอเป็นภาระญาติพี่น้องทางโลก ขอให้ทุกคนทุกท่านเข้าใจในเจตนาของข้าพเจ้า ขอให้ท่านอย่าได้มีน้ำตา เสียใจ อาลัยอะไรใด ๆ นี่คือสัจจะที่เที่ยงไม่มีใครจะเลี่ยงได้ขอให้ทุกคนได้เรียนรู้เอาไว้ข้าพเจ้าเป็นคนจนไม่มีสมบัติข้าพเจ้าได้มีเงินเล็กน้อยที่สะสมไว้ในบัญชีออมทรัพย์

ของธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี (**censored**) สาขาศรีบุญเรือง
ขอยกให้แพทย์วิถีธรรม อาจารย์หมอเขียว จนถึงวันที่ข้าพเจ้าไม่อยู่อาจจะไม่เยอะแต่ข้าพเจ้ามีเจตนาจะยกเข้ากองกลางของแพทย์วิถีธรรมเท่า ที่มี กราบอนุโมทนาสาธุกับพี่น้องทุกๆท่าน สาธุค่ะ


 

1 thought on “มรณสติ : มัณฑนา ชนัวร์ร”

  1. บัณฑิตา โฟกท์ มุกแสงธรรม

    กราบอนุโมทนาสาธุค่ะน้องศีลประดับ ยอดเยี่ยมจ้า น่าอ่านน่าติดตามคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *