Skip to content

มรณสติ : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

มรณสติ : นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์

ต่างประเทศ


บทสรุปชีวิต

ข้าพเจ้าเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นชาวไร่ชาวนา ข้าพเจ้าเป็นลูกคนสุดท้อง ช่วงที่ข้าพเจ้าเกิดมา ฐานะครอบครัวทางบ้านเริ่มดีขึ้นมาก แต่ข้าพเจ้าก็ยังเห็นพ่อกับแม่ทำงานหนักอยู่เหมือนเดิม ตั้งแต่เล็กจำได้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูง เพื่อน ๆ จึงมักจะให้เป็นหัวหน้าและผู้นำในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ ข้าพเจ้าเรียนอยู่ในขั้นปานกลาง เรียนจนจบระดับปริญญาโท โดยมีพี่สาวคนโตและพ่อกับแม่เป็นคนส่งเสีย แล้วได้ทำงานรับราชการอยู่ 5 ปีจากนั้นก็ลาออกมาเพราะอยากออกมาเรียนรู้โลกภายนอก และมาทำงานอิสระอยู่ 2 ปี จนได้พบกับสามีชาวเยอรมนี จึงแต่งงานแล้วมาอาศัยอยู่ที่เยอรมนีแล้ว เกือบ 17 ปี

เมื่อปี พ ศ 2553 ได้รู้จักท่านอาจารย์หมอเขียว และแพทย์วิถีธรรมผ่านเพื่อนที่ป่วยเป็นมะเร็งแนะนำ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ข้าพเจ้าก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ เป็นลูกศิษย์ และเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อปี 2558 สามีของข้าพเจ้าได้เสียชีวิตลงเนื่องจากโรคมะเร็ง ต่อมาหลังจากนั้น 4 ปี คุณของข้าพเจ้าพ่อสุวรรณก็เสียชีวิต ไปอีก เหตุการณ์คนใกล้ตัวทั้ง 2 ท่านเสียชีวิตลงไป ทำให้รู้ว่าชีวิตไม่มีอะไรเป็นของเรา เกิดความรู้สึกว่า พอ พอกับทุกอย่าง ยิ่งได้รับฟังธรรมะของท่านอาจารย์ ยิ่งทำให้รู้ว่า เรื่องกรรม และผลของกรรมเท่านั้นที่จะกำหนด ไม่มีใครอยู่เหนือกรรม ต้องพากเพียรทำความดี เสียสละ ลดกิเลส ให้เป็นไปตามลำดับ ๆ

สรุปว่าชีวิตตั้งแต่เกิดมาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพอใจมากที่ได้เกิดมาในครอบครัวพ่อสุวรรณ แม่บุญถม พรมเสถียร เรื่องการเรียน เพื่อนฝูง หน้าที่การงาน ทั้งเรื่องความรักก็สมดั่งใจหวังทุกเรื่อง และยิ่งได้มาพบธรรมะที่ถูกตรงจากท่านอาจารย์หมอเขียว และได้มาเจอหมู่มิตรดี ได้บำเพ็ญทำกุศลร่วมกัน คุ้มแล้วค่ะ ชีวิตที่เหลืออยู่ตั้งแต่นี้ต่อไป ข้าพเจ้าจะขอพากเพียรล้างกิเลสในตนเองให้ได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ แม้จะเป็นตัวเล็กตัวน้อย ก็จะพากเพียรล้างไปจนกว่าวันสุดท้ายของชีวิตจะมาถึง เกิดมาชาตินี้สมหวังทุกเรื่องพอใจแล้วกับการได้เกิดมาในชาตินี้ จะขอตั้งปฎิญาณจะขอพากเพียรปฎิบัติตามครูบาอาจารย์และหมู่มิตรดี อย่างนี้ทุกชาติทุกชาติไป ขอผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าได้พบพุทธศาสนา และหมู่มิตรดี ทุกชาติไปด้วยเทอญ สาธุ

เป้าหมายหรือความคาดหวังในชีวิต

1. ปฎิบัติ ดูแลแม่ และ แม่ย่า ( คุณแม่ของสามี) จนกว่าจะตายจากกัน

2. เมื่อภาระกิจที่ 1 สำเร็จลุล่วงแล้วจะขอมาบำเพ็ญมาอยู่กับหมู่กลุ่มเต็มตัว เพื่อมาล้างกิเลสในตัวเองและมาช่วยเป็นแรงหนุนกงล้อธรรมจักร เสริมหนุนท่านอาจารย์หมอเขียวอีกแรงหนึ่ง

สิ่งที่ต้องรับผิดชอบในปัจจุบันที่ยังกังวล เป็นห่วง หนักใจอยู่

ไม่มี

ฝากถึงคนข้างหลัง

ทุกคนเกิดมา มาแต่ตัวกับจิตวิญญาณ แต่เวลาตายจากโลกนี้ไปมีแต่จิตวิญญาณเท่านั้นที่ไม่ตาย จงพากเพียรล้างกิเลส พัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้น โดยการตั้งมั่นในศีล เคร่งครัด และเชื่อมั่นว่าผู้ใดมีศีล ศีลจะคุ้มครองผู้นั่น ผู้ใดไม่มีศีลจะไม่มีความเจริญในธรรม ทรัพย์สมบัตินอกกาย หาเพื่อ พออยู่พอกิน ไม่ต้องสะสมไว้เยอะ เพราะมันจะเป็นภาระของคนข้างหลัง เพราะเขาอาจจะเถียงกันเพราะแบ่งสมบัติของเราไม่ลงตัวก็เป็นได้นะ

พินัยกรรม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *