Skip to content

มรณสติ : ประภัสสร วารี

มรณสติ : ประภัสสร วารี (กุ้ง)

ภาคอีสาน


บทสรุปชีวิต

ตั้งแต่เด็กเคยสงสัยว่าเกิดมาทำไม ? ตายแล้วไปไหน ? ถ้าเกิดใหม่จะจำอะไรได้มั้ย ?

ชีวิตที่ผ่านมา เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนดี ไม่ผิดศีล แต่เมื่อมาเรียนธรรมะกับท่านอ.หมอเขียว ก็ได้รู้ว่าอัตตาของตัวเองก็เป็นความชั่วประการหนึ่ง การโกรธ ความทุกข์ ความหงุดหงิด เป็นสิ่งไม่ดี ต้องชำระกิเลส

ชีวิตได้รู้จักคำว่า “บุญ” ว่าเป็นการชำระกิเลส เมื่อทำแล้วจิตใจจะผ่องใส การทำบุญที่แท้จริง ไม่ใช่การใช้เงิน แต่เป็นการชำระสิ่งไม่ดีในจิตใจให้ผ่องใส

การได้เจอครูบาอาจารย์และมิตรดี เป็นสิ่งประเสริฐของชีวิตในชาตินี้

เป้าหมายหรือความคาดหวังในชีวิต

ศึกษาธรรมะและชำระกิเลส

สิ่งที่ต้องรับผิดชอบในปัจจุบันที่ยังกังวล เป็นห่วง หนักใจอยู่

การดูแลพ่อแม่

ฝากถึงคนข้างหลัง

การได้เรียนรู้ธรรมะกับท่าน อ.หมอเขียว เป็นสิ่งที่ดีของชีวิตที่ได้เกิดมาในชาตินี้ ขอให้ปฏิบัติธรรมกับหมู่มิตรดี แล้วท่านจะเจอกับสิ่งดี ๆ ในชีวิตค่ะ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *