มรณสติ : ธัญมน หมวดเหมน

มรณสติ : ธัญมน หมวดเหมน (มน มั่นแสงธรรม)

ภาคอีสาน


บทสรุปชีวิต

คิดว่าตัวเองมาอยู่ในจุดที่เจริญสูงสุดของชีวิตนี้แล้ว จุดที่มีแต่จะพัฒนาไปสู่ความไม่มี คือไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข ไม่มีบุญ ไม่มีบาป ความเป็นศูนย์ จุดที่คิดว่าจะไม่วนกลับไปในทางเดิมอีกแล้ว(กลับไปเสพกิเลสที่ลดละมาได้แล้ว)มีแต่จะมุ่งไปข้างหน้าแม้จะล้มลุกคลุกคลานน้ำตานองหน้า(เพราะสู้กิเลสไม่ไหวในบางคั้ง)ก็จะสู้ไปข้างหน้าตามรอยพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ ตามรอยท่านอาจารย์หมอเขียวไปตลอดทุกชาติจนกว่าจะถึงนิพพาน

เป้าหมายหรือความคาดหวังในชีวิต

ที่สำเร็จแล้วคือได้เห็นพ่อกับแม่ที่ถือเป็นสิ่งมีค่าสำคัญสูงสุดในชีวิตนี้(ที่ไม่นับการได้พบสัตบุรุษและทางพ้นทุกข์)ได้มีอริยทรัพย์เกิดขึ้นในจิตของท่านแล้ว

สิ่งที่ต้องรับผิดชอบในปัจจุบันที่ยังกังวล เป็นห่วง หนักใจอยู่

มีความห่วงใยในพ่อกับแม่อยู่ ถ้าวันหนึ่งมีเหตุให้ต้องกลับไปดูแลท่านก็จะกลับไปทำหน้าที่ของความเป็นลูกให้ดีที่สุด

ฝากถึงคนข้างหลัง

ถ้าท่านมาถึงจุดนี้ที่เห็นว่าทางนี้นี่แหละคือทางที่จะพาท่านพ้นทุกข์ได้ นั่นแสดงว่ารอบบุญรอบกุศลของท่านเต็มรอบแล้ว ท่านได้สัมมาทิฎฐิ(ความเห็นที่ถูกตรงแล้ว)มาเถิดมาร่วมเดินตามรอยเท้าพระโพธิสัตว์สู่การพึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์ มาเป็นส่วนหนึ่งในการเข็นกงล้อพระธรรมจักรไปด้วยกัน

พินัยกรรม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *