Skip to content

เรื่องกรรมวิบาก : ปิ่น คำเพียงเพชร

เรื่องกรรมวิบาก : ปิ่น คำเพียงเพชร

ในเรื่องการตามฆ่าตามทำร้ายกัน แก้แค้นกันอะไรกันพวกนี้นี่ โอ้โห!! นับชาติกันไม่ถ้วนนะ ตามฆ่ากันอยู่ตั้ง 500 ชาติ แก้แค้นกันอยู่นั่นแหละ ชาตินี้ข้าฆ่าเอง ชาตินั้นเอ็งข้าฆ่าอยู่ตลอด (พ่อครูสมณะโพธิรักษ์)


เตือนสติสังคม เรื่อง การทำแท้ง

 

ผู้ชมทางบ้าน : รู้สึกร้อนใจเกี่ยวกับการผ่านกฎหมาย ทำแท้งเสรี ที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแดนคนบาป ที่เห็นแก่การฆ่าทารกเป็นเรื่องปกติ ลูกแปลกใจว่า ทำไมข่าวเรื่องนี้ไม่ติดกระแส ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้คนได้ตาสว่าง ไม่กลายเป็นคนใจบาปหยาบช้า เห็นการฆ่าทารกเป็นเรื่องธรรมดา แล้วยังส่งเสริมให้คนไทยไม่สำรวมในศีลข้อ 3 มากขึ้นกว่าเดิม เพราะลำพังเรื่องการคุมกำเนิดก็ทำให้คนไม่สำรวมอยู่แล้ว

การทำให้ทำแท้งเสรีจะทำให้ความไร้ศีลธรรมของคนไทยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งคนในชาติอื่น ๆ ด้วย ที่จะพากันบินมาทำแท้งในเมืองไทยมากขึ้น หากมองเป็นพลังงานคงติดใจคนที่ไร้ศีลธรรมหมกมุ่นในเรื่องกามารมณ์ พวกมีจิตโลภมากเห็นแก่เงิน จนกระทำกรรมอันชั่วร้าย และจิตอาฆาตของทารกที่ถูกพรากชีวิตไป พลังงานลบเหล่านี้ก็จะปกคลุมสังคมไทยให้ได้เดือดเนื้อร้อนใจกันมากขึ้น

รบกวนพ่อท่านโปรดช่วยให้แสงสว่างทางปัญญาในแง่มุมต่างๆ ชี้ทางสว่างให้แก่สังคมไทย เพื่อช่วยเมืองไทยไม่ให้กลายเป็นแดนประหารทารกด้วยค่ะ

พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ : เป็นอย่างนี้แหละ โลกมันจะหมุนเวียนไป คือ ความเสื่อมมันเยอะขึ้นเยอะขึ้น เรื่อย ๆ มันก็จะลงไปถึงความเสื่อมนี้อีก เพราะฉะนั้น ก็ขอบอกเราประชาชนผู้ที่มีสำนึกอะไรต่าง ๆ นานาไม่ใช่เรื่องเล็กนะ อย่างที่คุณเอ็มว่ามาเนี่ย หลายประเด็นมีรายละเอียดซ่อนอยู่ในนี้เยอะ มันเป็นเรื่องสำคัญมากในเรื่องของกรรมวิบาก เป็นเรื่องของกรรมวิบากของสรีระหรือจิตวิญญาณ ก็จิตวิญญาณมากกว่าสรีระของมนุษย์

เรื่องกรรมวิบาก ในเรื่องการตามฆ่าตามทำร้ายกัน แก้แค้นกันอะไรกันพวกนี้นี่ โอ้โห!! นับชาติกันไม่ถ้วนนะ ตามฆ่ากันอยู่ตั้ง 500 ชาติ แก้แค้นกันอยู่นั่นแหละ ชาตินี้ข้าฆ่าเอง ชาตินั้นเอ็งข้าฆ่าอยู่ตลอด มันโอ้โหสารพัดสารภี ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเบื่อน่าจะเป็นเรื่องที่น่าทรมานไม่น่าจะให้มันต้องมาเกิด วิบากของมนุษย์ โดยเฉพาะกับชาวพุทธที่รู้จักเรื่องกรรมเรื่องวิบากอย่างดี ไม่น่าจะให้เกิด

อาตมา ว่า ไม่ใช่เรื่องเหนือบ่ากว่าแรง เขากังวลเรื่องไอ้ที่มันเลวร้ายลงอย่างเด็กหนุ่มเด็กสาว Free Sex อะไรต่าง ๆ นานา มันมากขึ้นเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ท้องไม่มีพ่อไม่มีแม่ อะไรต่าง ๆ นานามันมากขึ้นมันซับซ้อน ดีไม่ดีเอาลูกไปฆ่าทิ้งเสีย เอาไปหมกถังขยะอะไรต่าง ๆ นานาสารพัด ที่มันเคยเกิดข่าว มันซับซ้อนมากเลย แต่ว่าจะชนะได้ ก็ต้องมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้มันเกิดปัญญาอันยิ่ง นี่เป็นเงื่อนไขสำคัญ เป็นเงื่อนไขหลักเลย ต้องมาส่งเสริมโลกุตระธรรมของพระพุทธเจ้า โลกียธรรมนี่ไม่มีสิทธิ์หรอก โลกียธรรมอย่างที่ทำทำกันอยู่นั่นน่ะ เอาแต่ดีแต่ชั่วเฉย ๆ น่ะไม่ได้กินหรอก

ที่ว่า ต้องรู้สิอะไรดีอย่าไปทำชั่วสินั่นน่ะไม่ได้กินหรอก มันไม่มีพลังจิตไม่มีพลังไม่มีอำนาจพอหรอก จิตต้องมาเป็นโลกุตระจึงจะมีอำนาจ อำนาจนั้นคืออำนาจปัญญา ซึ่งมีพลังงานเป็นโลกุตระมันสูงส่ง กว่าพลังความฉลาด แต่เขาตีกินเอาคำว่าปัญญาไปเรียกไปขาน เรียกขานความฉลาดแบบโลกีย์ที่ภาษาจำเพาะ ของความรู้หรือความฉลาดทางโลกีย์ที่เขาเรียกว่าเทวนิยมนี่มันคือเฉโก เฉกะเฉโก ซึ่งเป็นความรู้อยู่ของธรรมชาติธรรมดาของเฉกะนี่รากศัพท์ก็คือฉา แปลว่า 6 กับเอกะ เอกะ ก็คื เอก เป็นเลิศก็ได้ในทวาร 6 ก็ได้แค่ในทวาร 6 เก่ง แต่คุณไม่ได้เป็นโลกุตระ ความฉลาดไม่ได้ออกมานอกกรอบของโลกียะ ไม่ได้ออกมานอกกรอบของโลกีย อยู่ในสฬายตนะ 6 เฉกะออยู่อย่างนั้นแหละ ฉลาดอยู่ในกรอบของทวาร 6 มันไม่มีพิเศษที่จะทวนกระแส โลกุตระ มันออกมานอกทวาร 6 แล้วรู้จักคุณค่าทวนกระแสกลับไป ซึ่งเรื่องนี้ก็ค่อยๆทำความเข้าใจไป

แต่พวกเรา พูดแล้วก็คงจะเข้าใจทันทีเพราะมีพื้นฐาน แต่ข้างนอกโลกียะนี่ยากมากเลย จะมีตัวอย่างโลกียะนี่โอ้โห! ปัญหามันจะเยอะ ที่คนสนใจแล้วก็มีปฏิภาณละเอียดลออด้วยนี่ โอ้โห! จะเยอะมากเลย อาตมาจะต้องตามตอบประเด็นปัญหาพวกนี้อีกเยอะ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องยากของอาตมาก็คือ พระสมณโคดมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นี่ ท่านไม่สอนใบไม้ทั้งป่า ท่านไม่สอนโพธิสัตวภูมิ ท่านสอนแต่อรหันตภูมินะ คือใบไม้กำมือเดียว ไม่ใช่ใบไม้ทั้งป่า…

สภาวธรรม

ตั้งแต่ได้รับคำสอนที่ถูกตรงจากครูบาอาจารย์แล้ว และได้มีความเข้าใจในเรื่องกรรมวิบากเรื่องการเบียดเบียนชีวิตมาระดับหนึ่ง พอให้เราตระหนักและพยายามรักษาศีล 5 รวมถึงศีลข้อที่ 1 โดยการละเลิกการกินเนื้อสัตว์ ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์มาเป็นเวลา 6-7 ปีแล้ว
แต่หลังจากที่ได้มาฟังได้อ่านบทความคำเตือนสติ ของพ่อครูสมณะโพธิรกษ์ เรื่องที่ท่านเตือนสติสังคมเรื่องกฏหมายทำแท้งนี้ ทำให้ยิ่งต้องตระหนักถึงเรื่องกรรมวิบากของการที่จะต้องมาตามล่าตามล้างตามฆ่ากันนับชาติไม่ถ้วนแบบนี้ ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้า มันเป็นเรื่องอำมหิตโหดเหี้ยม มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในแผ่นดินพุทธเลยจริง ๆ พวกเราในฐานะชาวพุทธไม่ควรนิ่งดูดายสานพลังกัน พากันมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ลึกซึ้งเพื่อจะได้มีพลังปัญญาพุทธะจึงจะเป็นพลังที่มากพอ และท่านก็เน้นอีกว่าต้องเป็นปัญญาระดับโลกุตระเท่านั้นถึงจะเอาอยู่ ถ้าลำลังแค่ปัญญาทั่วๆไปนั้นเอาไม่อยู่แน่นอน พลังมันไม่มากพอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *