Skip to content

โรควิบากเก่า ระบบทางเดินอาหารเรื้อรัง : จรัญ บุญมี

โรควิบากเก่า ระบบทางเดินอาหารเรื้อรัง : จรัญ บุญมี ( เพชร เพชรแผ่นดิน)

ภาคใต้ (สวนป่านาบุญ 2) การดูแลสุขภาพตนเองด้วยยา 9 เม็ด


ตั้งแต่จำความได้ ก็ป่วยปวดมึนหัวมาตลอด

  • ปี 2530 เข้ารักษาหลายโรงพยาบาลและหมอสมุนไพร ด้วยโรค กระเพาะ ลำไส้อักเสบ ท้องผูกเรื้อรัง 20กว่าปี ปวดหัวปวดกล้ามเนื้อรุนแรง ง่วงความดันต่ำบางคราว ข้อบวมเดินไม่ได้ อาการปวดลำไส้บิดทุเลาด้วยผงขมิ้น ฝึกกินแต่ผักไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่หาย วันสบายตัวหายากมีแต่ทุกข์ทรมาน
  • ปี 2551 เข้าค่ายแพทย์วิถีธรรม ได้ใช้การดีท็อกแก้ปัญหาท้องผูกก็ได้ดีแต่ยังไม่ถ่ายเอง ปฏิบัติ 9 เม็ดปีกว่า

ผลของการดูแลด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรม

4-5 อาการหายไป ยังเหลือท้องผูกยังไม่ทุเลา ก็รักษาต่อ เน่นเม็ดที่ 9 คือพิจารณากรรม สำนึกผิดในชาตินี้เราก็ชั่วเห็นๆเป็นเหตุให้คนแท้งลูกตายในท้องต้องรักษาอย่างทุกข์ทรมาน เด็กต้องตายในท้อง เรารับแค่ลำไส้ตาย วิบากเขาร้ายน้อยมากแล้ว เบามากแล้วด้วยบุญกุศลที่เราลุยทำได้ลดหย่อนร้ายลงทุกด้าน
ปี 2563 ได้ไปบำเพ็ญเต็มที่กับอ.หมอเขียว หมู่มิตรดีที่ ภูผาฟ้าน้ำ
ปี 2564 อาการหายไป 90% เกีอบปกติ

สภาวธรรม

สิ่งสำคัญ คือเราได้เพิ่มสัมมาทิฏฐิ อ่านกิเลสได้ล้างกิเลสเป็น แม่นเป้าชัดประเด็น ทำปาฏิโมกข์ ๓ ศีล สมาธิ ปัญญา สภาวะชีวิตนี้คุ้มจริงๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *