ประโยชน์จากการปลูกบวบเหลี่ยม : รมิตา ซีบังเกิด

ประโยชน์จากการปลูกบวบเหลี่ยม : รมิตา ซีบังเกิด

บวบเหลี่ยม นำผลอ่อนมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู ผลแก่เต็มที่สามารถเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ในการปลูกครั้งต่อไป และยังมีใยบวบ ก็สามารถนำมาใช้ขัดตัว เวลาอาบน้ำได้เป็นอย่างดี

อ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี ช่วงหน้าแล้ง แดดดี


 

บวบเหลี่ยม เป็นผักฤทธิ์เย็น เป็นบวบชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อยมีอายุสั้น ผลมีลักษณะทรงกระบอก เรียวยาว ผิวเปลือกหนา มีสันขอบคมตามแนวยาวรอบผล มีสีเขียว นำผลอ่อนมาประกอบอาหาร เมนูต่าง ๆ ได้หลายเมนู

ที่บ้านมีน้ำบาดาลสามารถรดน้ำให้ผักแต่ละชนิดมีไว้รับประทานในครัวเรือน และสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้พอสมควร ปลูกบวบเหลี่ยมไว้ต้นเดียว แต่ลืมเก็บสามผลทำให้ผลแก่ จึงคิดว่าจะเก็บเมล็ดไว้ปลูกต่อ พอผ่าครึ่งปลอกเปลือกที่แข็ง ๆ ออก พบว่าใยบวบ สามารถนำมาใช้ขัดตัว เวลาอาบน้ำได้เป็นอย่างดีเลย และยังแบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้อีกด้วย

สภาวธรรม

จากจิตที่คิดว่า จะให้แล้วไม่เอาอะไรจากใคร ทำให้เราได้รับผลตอบแทนเป็นสิ่งบังเอิญที่สวยงามและมีความสุขใจ ซึ่งได้พบว่าบวบเหลี่ยมที่ปลูกไว้แบบลืม ๆ กลับทำให้เราสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์และยังแบ่งปันผู้อื่นได้อีกด้วย ดีจริง ๆ เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *