อีโคบริคส์ในครัวเรือน : จิตรา พรหมโคตร

อีโคบริคส์ในครัวเรือน : จิตรา พรหมโคตร (มั่นแก่นพุทธ)

ทุกครั้งที่คนในครอบครัวแม้กระทั่งตนเองไปซื้อของไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องอุปโภค ก็จะนำมากำจัดให้เกิดมลภาวะให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้าพเจ้าได้นำองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในการจัดค่ายสุขภาพของพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิธีธรรมเกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะที่เรียกว่า อีโคบริคส์ (Ecobrick) ก็นำมาปฏิบัติที่บ้านทำให้สามารถลดขยะในครัวเรือนได้อีกระดับหนึ่ง ซึ่งวิธีการทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากค่ะ


อุปกรณ์

  • ขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว
  • ไม้ยัดเศษขยะ ไม้ค่อนข้างแข็ง
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. นำเศษพลาสติกจากซองกาแฟ ซองน้ำตาลเล็ก ๆ แล้วใช้ไม้ยัดกดให้แน่น
  2. ในกรณีถุงพลาสติกชิ้นใหญ่ก็ใช้กรรไกรตัดเป็นเส้นยาว ๆ เพื่อสะดวกในการอัดใส่ขวด และพลาสติกที่ใส่อาหาร ให้นำมาล้างให้สะอาด ตากให้แห้งแล้วจึงนำมาตัดเป็นเส้นแล้วอัดใส่ขวด

สภาวธรรม

มีความภูมิใจที่คิดได้ ทำได้ ฝึกได้ในความที่เคยมักง่าย ทิ้งเศษขยะแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้อื่น แล้วพร้อมที่จะปรับแก้ไขที่ตนเอง ไม่ปล่อยผ่านสิ่งที่เราทำเองให้กับผู้อื่นมาทำหน้าที่แทนเรา เมื่อเราได้คัดแยกขยะแล้ว ในส่วนหนึ่งก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นที่ทำหน้าที่มาเก็บขยะในบ้านเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *