Skip to content

น้ำพริกมะเขือและเครื่องเคียง : สรสิชา สายหยุดทอง

น้ำพริกมะเขือและเครื่องเคียง : สรสิชา สายหยุดทอง (ตรงเติมศีล)

วัตถุดิบค่อนข้างมีฤทธิ์เย็นเมื่อผ่านไฟอ่อน ๆ ถึงปานกลางก็จะเพิ่มพลังงานความร้อนไม่มาก  ผักเครื่องเคียงสามารถใช้ตามที่ชอบและหาได้ง่าย ยิ่งถ้าปลูกเองไร้สารพิษยิ่งดี

เมนูนี้เป็นอาหารฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกัน
เวลาที่ใช้ในการทำอาหาร ประมาณ 5- 15 นาที


วัตถุดิบฤทธิ์เย็น

  •  มะเขือเปราะ 3-4 ลูก
  •  มะเขือเทศ 1 ลูก

วัตถุดิบฤทธิ์ร้อน

  • หัวหอม 1-2 หัว
  • กระเทียม 1-2 กลีบ
  • ดอกเกลือ

วิธีทำ

  1. นำมะเขือเปราะ มะเขือเทศ ล้างพักไว้
  2. นำหัวหอม กระเทียม ปอกแล้วล้าง พักไว้
  3. นำมะเขือเปราะ มะเขือเทศ หัวหอม กระเทียม มาย่างไฟหรือคั่วด้วยไฟอ่อน ๆ ถึงปานกลางให้พอนิ่ม ๆ แล้วนำมาตำรวมกัน ปรุงด้วยเกลือเล็กน้อย

หมายเหตุ

ผักเครื่องเคียง ตามที่มีทั้งฤทธิ์ร้อน เย็น ทั้งผักสดและผักลวก

สภาวธรรม

เมื่อได้เห็นเมนูนี้จากจิตอาสาที่ทำอาหารสำหรับอาจารย์หมอเขียวจึงสนใจเมื่อได้รู้ถึงส่วนผสม และ ที่มาของวัตถุดิบที่นำมาทำอาหารว่าส่วนใหญ่มาจากการทำกสิกรรมไร้สารพิษที่ปลูกกันเองก็ยิ่งเกิดความเบิกบาน ยินดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *