Skip to content

ปลูกมะเขือเปราะไร้สารพิษ : พิมพ์ใจ ชาตะศิริ

ปลูกมะเขือเปราะไร้สารพิษ : พิมพ์ใจ ชาตะศิริ

ปลูกมะเขือเปราะไร้สารพิษ ใช้เมล็ดพันธุ์ดั้งเดิม เก็บเอาไว้ แค่ต้นเดียว แกงได้เป็นหม้อ

อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พื้นที่ประมาณ 330 ตารางวา ลักษณะดินเป็นดินก้นบ่อถมสูง มีค่าความเป็นกรดสูง หน้าแล้งแข็งเป๊กหน้าฝนเละ


วิธีปลูก

หมักดินก้นหลุมด้วยต้นกล้วยสับ ใบจามจุรี เศษอาหาร (การหมักดินจะทำให้ได้มะเขือรสชาติดี) แล้วนำต้นกล้ามะเขือลงปลูกดูแล รดน้ำทุกวัน

สภาวธรรม

จะใช้เวลาทำกสิกรรม ในช่วงเช้า 7:00 น ถึง 10:00 น ของทุกวัน ใช้เท้าย่ำดิน ใช้กาย ตากแดด จะมีพลังชีวิตที่สุด ทุกเช้ามีความสุข สบาย เบากาย มีกำลัง เป็นอยู่ผาสุก ได้เก็บผักที่เราปลูกและได้รับประทาน ผักไร้สารพิษ มะเขือรสชาติดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *