Skip to content

ความรักแบบพุทธะ : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

ความรักแบบพุทธะ : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

640214.9 ความดี ความรักที่บริสุทธิ์เป็นประโยชน์แบบพุทธะ

เป็นโสดเป็นอิสระ มีเวลาที่จะทำความดีได้เต็มที่ มีเวลาที่จะเรียนรู้ธรรมะ ลดกิเลสได้เต็มที่ วิบากใหม่ก็ไม่เกิดขึ้น มีพลังชีวิต มีพลังทำความดีได้มาก เราทำความดีได้มาก ความดีก็จะดูดสิ่งดี ๆเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไป เหนี่ยวนำให้คนอื่นทำตามได้อีก เป็นวิบากดีซ้อนเข้าไปอีก


ท่านอาจารย์หมอเขียว กล่าวไว้ว่า เป็นโสดเป็นอิสระ เรามีเวลาที่จะทำความดีได้เต็มที่ มีเวลาที่จะเรียนรู้ธรรมะ ลดกิเลสได้เต็มที่ วิบากใหม่ก็ไม่เกิดขึ้น มีพลังชีวิต มีพลังทำความดีได้มาก เราทำความดีได้มาก ความดีก็จะดูดสิ่งดี ๆ เข้ามา ดันสิ่งร้ายออกไป เหนี่ยวนำให้คนอื่นทำตามได้อีก เป็นวิบากดีซ้อนเข้าไปอีก คำพูดประโยคนี้ ตัวเองเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ เพราะก่อนนั้นมีคู่ ก็มีอิสระในการทำสิ่งต่าง ๆ พอสมควร แต่ก็อย่างนั้นแหละค่ะ ยังงัยก็ต้องห่วงความรู้สึกและแบ่งปัน อิสระและความรู้สึกของเราให้แก่คู่ของเราด้วย พอได้มีโอกาสมาเป็นโสดอีกครั้ง รู้สึกว่าอิสระแบบนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม (นอกจากวิบากกรรมเก่า และความตาย )

ชีวิตที่ไม่มีพันธะใด ๆ มาทำให้รำคาญหัวใจเป็นสิ่งที่ประเสร็ฐจริงแน่แท้ อย่างที่ท่านอาจารย์หมอเขียว บรรยายว่า ชีวิตที่จะพ้นทุกข์ได้เร็วและมีสิ่งดีได้อาศัย คือความรักแบบพุทธะ พากันมาลดกิเลส ปฏิบัติศีล สมาธิปัญญา ที่ถูกต้องถูกตรง ชำระกิเลส ความชอบ ความชังแบบทุกข์ แบบยึดมั่นถือมั่น อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจ ทุกข์กาย เรื่องร้ายทั้งหมดก็ชำระออกไป และพากเพียรทำความดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็จะไม่มีวิบากเพิ่ม ท่านใดพลาดมีคู่ครองไปแล้ว ก็ให้ทำความดีต่อกันให้มาก ๆ เท่าที่จะทำได้อย่าไปชิงชังกันเพราะมันได้มีวิบากร่วมกันจึงได้อยู่ร่วมกัน เราจึงควรพากันมาเพิ่มศีลพากันทำสิ่งดี ต่อกัน

การตั้งศีลมาปฎิบัติ ส่วนตัวของตัวเองช่วงที่มีคู่ก็ได้เคร่งครัด ศีล ข้อ 3 มีคู่คนเดียว และก็ได้ปฎิบัติศีล 5 ตามภูมิปัญญาของตัวเองที่มี ณ เวลานั้น แต่หลังจากได้มาพบ ท่านอาจารย์หมอเขียว และท่านพ่อครู ทำให้ตัวเอง ได้เข้าใจเรื่องของศีล มากขึ้น ทำให้ปฎิบัติได้ถูกต้องถูกตรง มากขึ้น ยิ่งได้มาอยู่กับหมู่มิตรดี หมู่มิตรดีก็ได้ช่วยขัดเกลา ช่วยชี้ทางพ้นทุกข์ให้ คงไม่มีอะไรที่ประเสร็ฐไปกว่านี้แล้ว

สุดท้ายแล้วชีวิตที่มาอยู่ด้วยกันแบบพรหมแบบพี่น้อง เกื้อกูลกันช่วยเหลือกัน ในสิ่งจำเป็นต่อชีวิต พากันพากเพียรล้างกิเลส เหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดและทำสิ่งที่ดีงามเกื้อกูลกันก็ทำ จะเกิดความเจริญยิ่งขึ้นไป  ท่านอาจารย์หมอเขียว กล่าวในที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *