Skip to content

การที่ได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเรา : มัณฑณา ชนัวร์ร

การที่ได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเรา : มัณฑณา ชนัวร์ร (ศีลประดับ)

บททบทวนธรรมที่ข้าพเจ้า ได้น้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเวลาเจอผัสสะหรือเหตุการณ์
ที่ทำให้ความทุกข์หรือเรื่องร้ายที่เกิดขึ้น ได้คลายวิบากลงและหมดไป มีหลายบทที่ได้นำมาใช้ นำมาทบทวนเตือนสติตัวเองในเรื่องและเหตุการณ์ที่เจอคือ สัจจะ ที่แท้จริง


บททบทวนธรรมข้อที่ 21 การที่ได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเรา ไม่ได้ดั่งใจเรา คือสุดยอดแห่งเครื่องมืออันล้ำค่า
ที่ทำให้ฝึกล้างกิเลส คือความหลงชิงชังรังเกียจ หลงยึดมั่นถือมั่นในใจเรา และทำให้ได้ล้างวิบากร้ายของเรา

บททบทวนธรรมบทนี้ ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อชัดในเรื่องและเหตุการณ์ที่ได้เจอในหลาย ๆ เรื่องหรือในชีวิตที่ผ่านมา ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องของคนใกล้ตัว มีทั้งไม่ถูกใจ ไม่ได้ดั่งใจ ไม่พอใจ เพราะแต่ละวันมีหลายเหตการณ์หลายเรื่อง ยิ่งอยู่กันเยอะยิ่งเจอเยอะสะสมมาก ๆ ก็ทำให้ทุกข์และเกิดปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนได้มาพบหนังบททบทวนธรรมของท่านอาจารย์หมอเขียว และบททบทวนธรรมข้อที่ 21 ที่ข้าพเจ้าได้นำมาใช้และทบทวนในเรื่องและเหตุการณ์ที่ได้เจอ และเชื่อชัดมันคือวิบากกรรมเรา นี่คือสัจจะ ที่แท้จริง เมื่อเชื่อชัดในสัจจะเเละยอมรับกับเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเรา ไม่ได้ดั่งใจเรา ก็ได้ฝึกล้างกิเลส คือความหลงชิงชังรังเกียจ หลงยึดมั่นถือมั่นในใจ และได้ล้างวิบากร้าย

บททบทวนธรรม คือ คติธรรมพระคำภีร์ ที่ข้าพเจ้าได้นำมาปฏิบัติเพื่อย้ำเตือนตัวเองในการดำรงชีวิต เพื่อให้มีสติให้ทันเหตุการณ์ไม่หลงไปชอบชัง และไม่ยึดมั่นถือมั่นในเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจ ไม่ได้ดั่งใจ ณ ปัจจุบันนี้ที่ข้าพเจ้าได้ใช้บททบทวนธรรมบทนี้และบทอื่น ๆ ตามสถานการณ์ ก็เห็นความเจริญในการยอมรับและการปล่อยวางได้ดีและมีความสุข สงบใจ สบายใจยิ่งขึ้น ขอน้อมกราบสาธุในบทธรรม กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียว ที่ได้เมตตาขยายธรรม ทำหนังสือที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายให้ได้อ่านค่ะ

ขอเชิญชวนพี่น้องลองมาศึกษา และปฏบัติลองดูนะคะ อาจเป็นอีกทางที่เรากำลังมองหา จากเรื่องยาก ๆ อาจจะง่าย จากเรื่องร้ายอาจกลายเป็นดี ทุกเรื่องที่มีหากเราไม่หาคำตอบและไม่พิสูจน์เราก็ไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหน สาธุค่ะ


บททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

บทความแนะนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *