Skip to content

กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก : จงรักษ์ ศรีบุศยกุล

กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก : จงรักษ์ ศรีบุศยกุล

ทำกสิกรรมไร้สารพิษในสวนข้างบ้าน เพื่อจะได้มีผักสด ๆ ไร้สารพิษมารับประทานทุกวัน วันนี้ได้ผลผลิตที่เยอะพอสมควรเก็บสด ๆ ใหม่ ๆ ได้พลังชีวิตเต็มร้อย และที่สำคัญได้รสชาติที่เป็นธรรมชาติ แตงกวา และถั่วฝักยาว มีรสชาติหวานกรอบอร่อยมาก จึงส่งรูปผลผลิตให้เพื่อนที่อยู่ประเทศเยอรมันได้ชมภาพ เพื่อนเสนอกับตัวเองว่า น่าจะส่งเป็นการบ้านสถาบันวิชชาราม ซึ่งตัวเองก็ยินดีและเห็นด้วย

สภาพภูมิอากาศ อาศัยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย อากาศร้อน พื้นที่สูง


การทำกสิกรรมไร้สารพิษทำให้ตัวเองสามารถพึ่งตน

และยังได้รักษาอาการเจ็บป่วยของตัวเองได้

ให้มีอาการดีขึ้นมาเป็นลำดับ ๆ

การดำเนินตามรอยของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้มีความสุข รู้จักพอเพียง พอใจเท่าที่เรามี และอยู่เท่าที่มีให้มีความสุข

ทำกสิกรรมไร้สารพิษในสวนข้างบ้านมีพื้นที่ 92 ตารางวา เพื่อจะได้มีผักสด ๆ ไร้สารพิษมารับประทานทุกวัน วันนี้ได้ผลผลิตที่เยอะพอสมควรเก็บสด ๆ ใหม่ ๆ ได้พลังชีวิตเต็มร้อย และที่สำคัญได้รสชาติที่เป็นธรรมชาติ แตงกวา และถั่วฝักยาว มีรสชาติหวานกรอบอร่อยมาก เลยส่งรูปผลผลิตที่ได้ให้เพื่อนที่อยู่เยอรมนีดู เพื่อนเห็นเลยเสนอกับตัวเองว่าน่าจะส่งเป็นการบ้านในวิชชาราม ซึ่งตัวเองก็ยินดีและเห็นด้วย

การทำกสิกรรมไร้สารพิษทำให้ตัวเองสามารถได้พึ่งตนและยังรักษาอาการเจ็บป่วยของตัวเองได้ ให้มีอาการดีขึ้นมาเป็นลำดับ ๆ การดำเนินตามรอยของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้มีความสุข รู้จักพอเพียง พอใจเท่าที่เรามี และอยู่เท่าที่มีให้มีความสุข

การทำกสิกรรมไร้สารพิษไม่เพียงแต่จะช่วยให้ตัวเองมีสุภาพที่แข็งแรงขึ้นเท่านั้น แต่ผลผลิตยังได้นำไปแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน และบุคคลที่เรารู้จักได้ด้วย ทำให้ตัวเองมีความสุข ปีติ ภาคภูมิใจที่ได้พึ่งตนและช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยค่ะ

สภาพดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์มากนัก แต่ก็ได้หมักปุ๋ยเอง โดยใช้น้ำปัสสาวะรดผักที่อยู่ในสวน ทั้งนี้และทั้งนั้น ความรู้ทางการเกษตรที่มีอยู่นี้ด้วยความภาคภูมิใจว่า ได้เรียนรู้มาจากสวนป่านาบุญ 1 รวมถึงได้ครูพักลักจำด้วย จึงมิอาจลืมแหล่งที่มาขององค์ความรู้ทางการเกษตรนี้ไปได้ ที่ทำให้มีชีวิตอยู่รอดมาได้ รวมทั้งได้มีความรู้ทางการเกษตร จนสามารถปลูกผักไว้รับประทานในครอบครัวได้ ก็มาจาก “สวนป่านาบุญ 1” นี่เอง โดยใช้เศษวัสดุทางการเกษตร เศษพืช วัชพืชที่ถางในพื้นที่สวนหมักกับมูลสัตว์เท่าที่จะหาได้เช่น มูลวัวและมูลไก่มาเป็นปุ๋ยบำรุงพืชที่ปลูกภายในสวน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *