Skip to content

น้ำกระชายขาวหญ้าหวาน : ศิริพร คำวงษ์ศรี

น้ำกระชายขาวหญ้าหวาน : ศิริพร คำวงษ์ศรี (มั่นผ่องพุทธ)

ในช่วงเชื้อโควิด-19 ระบาด คั้นน้ำกระชายขาว ใส่หญ้าหวาน เพื่อดื่มตอนอากาศไม่ร้อนมาก ในช่วงเช้าและเย็น ทั้งยังนำมาต่อยอดไว้ปลูกที่สวนดาดฟ้าอีกด้วย

เมนูนี้เป็นเครื่องดื่มเน้นฤทธิ์ร้อนผสมเย็นเล็กน้อย

ใช้เวลาประกอบอาหาร 20 – 30 นาที

อัตราส่วนนี้สำหรับ 2 ท่าน


 

วัตถุดิบฤทธิ์เย็น

  • น้ำมะนาว        13 มิลลิลิตร
  • น้ำสะอาด    500 มิลลิลิตร

วัตถุดิบฤทธิ์ร้อน 

  • กระชายขาว 250 กรัม
  • หญ้าหวาน     60 กรัม

วิธีทำ

  1. นำกระชายขาว แยกส่วน “ราก” เพื่อนำมาทำเครื่องดื่มเมนูนี้ และเก็บส่วนที่เป็น “เหง้า” ไว้เพื่อนำมาปลูกต่อยอด สามารถดูวิธีปลูกได้ ตามบทความ “ปลูกกระชายขาว ในขวด 5 ลิตร [คลิกที่รับชม]
  2. ล้างให้สะอาด นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กเพื่อให้ปั่นได้ง่าย
  3. ใส่น้ำสะอาด และกระชายขาวลงไปปั่นให้ละเอียด
  4. จากนั้นคั้นให้เหลือแต่น้ำ (ส่วนกากนำไปทำปุ๋ยลงกระถางเพาะปลูก)
  5. ใส่น้ำมะนาว และหญ้าหวานลงไปแช่ไว้ประมาณ 5 – 10 นาที
  6. กรองให้เหลือแต่น้ำ พร้อมเสิร์ฟ

สภาวธรรม

สมาชิกในครอบครัวอยากให้ทำไว้ดื่มภายในบ้าน มีกิเลสเป็นห่วงว่า น้ำกระชายขาวนั้นมีประโยชน์ก็จริง แต่ช่วงนี้มีอากาศค่อนข้างร้อน หากดื่มอาจทำให้ร่างกายร้อนเกินไป ลองหาทางออกด้วยการวางใจใหม่ ปรับเปลี่ยนและแนะนำให้สมาชิกในครอบครัวมาดื่มอย่างพอดีในช่วงอากาศไม่ร้อนมาก คือ เช้าหรือเย็น ก็จะสามารถทำให้ร่างกายสมดุลไม่ร้อนจนเกินไป พร้อมทั้งได้ดื่มสมุนไพรป้องกันเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *