Skip to content

เก็บเห็ดป่า ดอยแพงค่า : ก้าน ไตรยสุทธิ์

เก็บเห็ดป่า ดอยแพงค่า : นางก้าน ไตรยสุทธิ์ (ใกล้พร)

การทำกสิกรรมที่ภูผาฟ้าน้ำในช่วงฤดูฝนแบบนี้ คือการหาพืชในท้องถิ่นมารับประทาน โดยไม่ต้องปลูกและเป็นความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ จึงได้เห็ดไร้สารพิษมากิน เพราะหลายพื้นที่ที่มีเห็ดป่ามีการปนเปื้อนสารพิษจนอันตราย ไม่สามารถที่จะนำมากินได้

ชุมชนแพทย์วิถีธรรม พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


การเก็บเห็ดป่า (ตามภาพ)

เห็ดป่ามีหลายชนิด ตัวอย่าง เช่น เห็ดตะไค เห็ดน้ำหมาก เห็ดระโงก

การล้างเห็ดป่าให้สะอาดเพื่อประกอบอาหาร (ตามภาพ)

สภาวธรรม

พอได้เห็ด ก็ดีใจมาก มีความความสุข มีฉันทะในการเก็บ พอมาถึงที่พักก็รีบนำมาล้างให้สะอาด ทีมแม่ครัวก็เอาไปทำแกงเห็ด แต่ก็ไม่พอกินกันทุกคน ก็มีผัสสะเล็กน้อยเพราะอาหารมันมีไม่เยอะ บางส่วนก็นำมาปิ้งตำเเจ่ว (ทำน้ำพริก) แบ่งให้ท่านอาจารย์หมอเขียว แต่ก็มีคนอื่น ๆ มาขอตักไปกินด้วย เราก็ให้แล้ว แต่ก็ยังมาขอเพิ่มอีก ทำให้เห็นเห็นกิเลสของเราในเขา ได้พิจารณาว่า ก็เป็นธรรมดา ทำแล้วก็มีคนอยากกินมากเพราะเป็นเห็ดป่าด้วย ไม่มีเห็ดป่าให้ทำกินบ่อย ๆ
ได้ประโยชน์ คือ ได้ล้างความชอบล้างชังของตนเอง การเก็บเห็ดไม่ขาดทุน เย่ เย่ เย่ โชคดีอีกแล้ว ได้ล้างกิเลส

บทความแนะนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *