Skip to content

ศูนย์บาท รักษาทุกโรค : นฤมล ยังแช่ม

ศูนย์บาท รักษาทุกโรค : นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

การให้ การเสียสละ การแบ่งปัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ไม่ต้องการแม้แต่รอยยิ้มและคำขอบคุณ หรือความเข้าใจใด ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกใบนี้

ศูนย์บาท รักษาทุกโรค

 

จากหนังสือ บททบทวนธรรม | หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

ในช่วงชีวิตของแต่ละคน ทุกคนคงหนีความเจ็บป่วยไปไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะดูแลสุขภาพของตนเองดีเท่าไหร่ ก็อาจจะเจ็บป่วยได้ ไม่มากก็น้อยแล้วแต่เหตุปัจจัยที่แต่ละท่านได้ทำมา สำหรับข้าพเจ้ายังนับว่าโชคดีอยู่มาก เคยเจ็บป่วยแค่เพียงโรคที่รักษาหายได้ง่าย แต่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปหาหมอที่คลินิก เพราะยามีประสิทธิภาพทำให้หายป่วยได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลของรัฐ มีความสะดวกและรวดเร็วกว่า ที่สำคัญต้องจ่ายเงินในการรักษาโรคสูงกว่าด้วย แต่ก็จำนนเพราะงานที่ทำมีบุคลากรน้อย ไม่สามารถลางานได้หลายวัน

แล้ววันหนึ่งที่ความดีส่งผลให้ได้พบกับแพทย์วิถีธรรม ซึ่งอาจารย์หมอเขียวได้ให้ความรู้เทคนิคการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง 9 ข้อ หรือยา 9 เม็ด ทำให้พบว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด เพียงแต่เราต้องรู้จักและเลือกใช้อาหาร สมุนไพรที่ถูกกันกับเราในช่วงเวลานั้น ๆ มาปรับสมดุล จะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหมือนเดิม เพราะสิ่งที่นำมาใช้นั้น เป็นสิ่งที่ประหยัด เรียบง่าย ใกล้ตัว ในตัว ทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคลดลงเป็นลำดับ ๆ จากเดิมที่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องจ่าย ทำให้เรานำเงินส่วนนั้นไปทำกุศลได้มากขึ้น ส่งผลเป็นวิบากดีให้แต่ละชีวิตได้อาศัย ก่อนที่ทุกอย่างจะดับไป

จากการได้เข้ามาเป็นจิตอาสาของแพทย์วิถีธรรม ทำให้พบว่าในการจัดค่ายสุขภาพแต่ละครั้งของแพทย์วิถีธรรม ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นค่ายสุขภาพ “ศูนย์บาท รักษาทุกโรค” อย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ผู้สนใจและผู้ป่วยได้เข้ามารับฟังการบรรยายของอาจารย์หมอเขียวอย่างเสมอภาค ไม่เลือกว่าจะอยู่ในฐานะใด ท่านจะได้ปฏิบัติตนเหมือนกัน คือลดกิเลส เพิ่มอริยศีลรักษาโรค ซึ่งเป็นการรักษาโรคที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง และยังให้โอกาสผู้เข้าค่ายได้บำเพ็ญตามฐานงานต่าง ๆ เป็นการทำบุญและกุศล ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่น ข้าพเจ้ารู้สึกว่าอาจารย์หมอเขียวเป็นพระโพธิสัตว์ที่มาช่วยคนป่วย คนทุกข์คนยาก เพราะบางคนแทบจะไม่มีโอกาสมีชีวิตอยู่รอด ได้กลับมามีชีวิตใหม่ในร่างเดิม มีความสุขใจ สุขกาย อิ่มเอิบ เบิกบาน แจ่มใส ร่าเริง จากการได้ฟังธรรมะบรรยาย ทำให้ทุกข์ใจ ทุกข์กาย ทุกข์จากเรื่องร้ายของผู้ป่วยแต่ละท่านค่อย ๆ ลดลงเป็นลำดับ จากการปฏิบัติตนตามเทคนิค 9 ข้อ หรือยา 9 เม็ด

ทุกครั้งที่มีโอกาสไปร่วมบำเพ็ญที่ค่ายสุขภาพ จะเห็นการช่วยเหลือ การแบ่งปัน ของจิตอาสาแต่ละท่านที่มาทำงานฟรี มาหลอมรวมพลังกัน ส่งผลเป็นพลังใจ พลังปัญญา พลังบารมีร่วมซึ่งกันและกัน ก่อเกิดสิ่งดี ๆ มากมาย จากการเป็นผู้ให้โดยไม่คิดหวังสิ่งใดตอบแทน และทำให้รู้ว่าในโลกนี้ยังมีพระโพธิสัตว์ ที่ท่านมาบำเพ็ญเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติให้รอดพ้นจากทุกข์ใจ ทุกข์กาย จากเรื่องร้ายทั้งปวง ฝึกฝนให้เราเป็นผู้ที่สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงบททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *