เปลือกผลไม้ขั้นเทพ ตอน 2 : จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

การใช้เปลือกผลไม้ขั้นเทพ ตอน 2 มีคาถา : จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ภาคกลาง

สุดคุ้มจริง ๆ นำเปลือกผลไม้เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่สุพรรณบุรี มาร่วมบำเพ็ญในแปลงผักเพื่อแบ่งปัน ก็ถือว่าได้ไช้รถและเติมน้ำมันคุ้มค่า มาทั้งทีได้ประโยชน์หลายด้าน

ต่อยอดขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ แปลงพืชผักภายในศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี


 

ต่อเนื่องมาจาก บทความ “การใช้เปลือกผลไม้ขั้นเทพ ตอน 1 : จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ภาคกลาง” ตามลิงก์นี้  https://lib.vijjaram.ac.th/fruit-waste-to-super-worth-ep1 หลังจากที่ใช้ประโยชน์น้ำหมักเปลือกผลไม้จนคุ้มแล้ว อาจจะเริ่มมีกลิ่นลักษณะคล้ายเกือบเน่า แต่แน่นอนของดีไม่มีสูญเปล่า จึงนำน้ำหมักและกากเปลือกผลไม้ที่เหลือมาต่อยอดช่วยกันบำเพ็ญทำงานกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อปลูกพืชผักต่อไป โดยพี่น้องสวนป่านาบุญ 9 จะนำผลผลิตมาใช้ในศูนย์และแบ่งปันที่ตู้ปันสุขให้กับเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง แต่จะปลูกพืชผักให้ผาสุกนั้น ต้องมี “คาถา” ไว้ท่อง (คลิกคลิปวีดีโอด้านบน)

วัสดุที่ใช้

  • กากเปลือกผลไม้ (ที่เหลือจากการหมักใช้ในครัวเรือน)
  • ปุ๋ยอินทรีย์
  • ใบไม้แห้ง
  • น้ำ
  • ต้นกล้าที่ต้องการปลูก
  • น้ำหมักเปลือกผลไม้ (ที่เหลือจากการหมักใช้ในครัวเรือน)

วิธีใช้กากเปลือกผลไม้ สำหรับแปลงกสิกรรมไร้สารพิษ

  1. ขุดดินเพื่อเตรียมหลุม สำหรับแปลงปลูกพืชผล
  2. จากนั้นใส่วัสดุลงไปตามลำดับ เริ่มจากใส่กากเปลือกผลไม้ที่แยกออกมาแล้ว / ปุ๋ยอินทรีย์ / ใบไม้แห้ง / น้ำ / ต้นกล้าที่ต้องการปลูก เสร็จแล้วจึงกลบดิน พร้อมท่องคาถาเพื่อความผาสุก

วิธีใช้น้ำหมักเปลือกผลไม้ สำหรับแปลงกสิกรรมไร้สารพิษ

นำมาใช้รดบนแปลงปลูก จะผสมน้ำเปล่าหรือน้ำปัสสาวะก็ได้ เพื่อนำมาเป็น “ปุ๋ยน้ำ” ประสิทธิภาพสูง ใช้อัตราส่วนผสม คือ น้ำหมักเปลือกผลไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำเปล่า 10 – 30 ส่วน (หากเป็นน้ำประปาที่มีคลอรีน ควรตักน้ำขึ้นพักไว้ในถัง 1-3 วันก่อน) ใช้รดพืชผัก ต้นข้าว หรือต้นไม้ให้เจริญงอกงาม โดยพืชขนาดเล็กใช้เจือจาง พืชขนาดใหญ่ขึ้นใช้เข้มข้น เมื่อมีจุลินทรีย์ที่ดี จะทำให้ย่อยสลายง่าย พืชก็จะเจริญเติบโตงอกงาม หรือจะนำมาใช้รดฆ่าหญ้าก็ได้โดยไม่ต้องผสมน้ำเปล่า

มาชวนคิดร่วมกันว่า ขยะจากบ้านพัก 1 หลังมีการทิ้งทุกวัน เมื่อนำมากองรวมกันจากทุกบ้านจะเป็นอย่างไร ? จะเน่าเหม็นขนาดไหน ? จะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลขนขยะอีกกี่ท่าน ? เครื่องแยกขยะอีกกี่เครื่อง ? ถึงจะเพียงพอสำหรับเราทุกคน

“วิกฤตขยะจากอาหาร” เป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ของโลก มนุษย์ทั่วโลกกินอาหารเหลือทิ้งรวมปีละ 1 พันล้านตัน สามารถศึกษาข้อมูลเรื่องการจัดการขยะเศษอาหาร อ้างอิงจาก E-book ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://www.sdgmove.com/2021/02/22/e-book-food-waste/

สภาวธรรม

รู้สึกเบิกบานกับการได้นำสิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่า “ขยะเศษอาหาร” นำมาต่อยอดได้ สำนึกในคุณค่าของสิ่งรอบตัว ว่าสามารถหาประโยชน์ได้อย่างสูงสุด แต่ก็พร้อมวางใจแบบไม่ยึดมั่นถือมั่น ด้วยคาถาเพื่อความผาสุก ผลผลิตจะออกมาให้เราได้ใช้เท่าใดก็เท่านั้น ทุกอย่างเหมาะสมพอเพียงเสมอหากเราพอใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *