Skip to content

การให้ หรือ แบ่งปัน : นฤมล ยังแช่ม

การให้ หรือ แบ่งปัน : นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

ความงดงามของจิตวิญญาณพระโพธิ์สัตว์ คือบุคคลผู้บำเพ็ญบารมีธรรมอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยาก เสียสละความสุขส่วนตน มาทำประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์ชาติ ด้วยใจที่ไร้ทุกข์ และจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต


การให้ หรือ แบ่งปัน
เป็นที่พึ่งแท้ของโลก

 

จากหนังสือ บททบทวนธรรม | หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

การให้ หรือ แบ่งปัน เป็นความรู้สึกที่ได้ฟังแล้วอบอุ่น สบายใจ ปลอดภัย ถ้าในโลกใบนี้มีแต่การให้หรือการแบ่งปัน โลกใบนี้ก็คงจะมีแต่ความผาสุกและน่าอยู่เพิ่มมากขึ้น จริง ๆ แล้วเรารู้จักคำว่า “ให้” แค่ทางโลกเท่านั้น พอได้มาพบสัตบุรุษได้ฟังสัจธรรม ทำให้รู้ว่า “การให้ที่แท้จริง คือให้เขาพึ่งตนเองได้” เมื่อเขาพึ่งตนเองได้แล้ว จะมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป เพราะได้รับความสุขจากการเป็นผู้ให้อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่น

ตั้งแต่ได้พบแพทย์วิถีธรรม ได้เห็นท่านอาจารย์ เป็นแบบอย่างของผู้ให้หรือการแบ่งปัน ท่านอาจารย์ได้ให้ธรรมะ หลักการดูแลสุขภาพ กสิกรรม วิชาการ การสื่อสาร การจัดการน้ำ ฯลฯ ซึ่งเป็นองค์ความรู้สู่ความพ้นทุกข์ ที่ประหยัด เรียบง่าย และผาสุก ถ่ายทอดมาให้จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมรุ่นสู่รุ่น

ที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ค่ายสุขภาพที่มีผู้ป่วยและผู้ที่แข็งแรงสนใจมาเข้าค่ายกันเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้เห็นความงดงามของจิตวิญญาณของแต่ละท่าน ที่ได้ช่วยผู้ประสบกับทุกข์ทางกาย ทางใจ และทางเหตุการณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องการแม้แต่ คำขอบคุณ หรือรอยยิ้ม มีแต่จิตที่คิดจะให้เท่านั้น การให้ หรือ แบ่งปัน จึงเป็นที่พึ่งแท้ของคนในโลกใบนี้

การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกใบนี้ นับได้ว่าเป็นความโชคดีที่ได้มาพบกับท่านอาจารย์และจิตอาสา และตั้งใจจะพากเพียรเรียนรู้สู่ความพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับ ๆ ตามฐานจิตของตนเองบททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

บทความแนะนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *