Skip to content

เมื่อพบมิตรดี ทำให้สิ่งที่ตัวเองโง่มา 3 เดือน หายฉับพลัน : ประภัสสร วารี

เมื่อพบมิตรดี ทำให้สิ่งที่ตัวเองโง่มา 3 เดือน หายฉับพลัน : ประภัสสร วารี

คบและเคารพมิตรดี ทำให้ชีวิตผาสุก


ในระหว่างที่ขอให้เพื่อนจิตอาสาช่วยบำเพ็ญอัดคลิปเสียง พอเพื่อนส่งมา ปรากฏกว่าเสียงที่อัดมานั้นเบามาก เมื่อนำมาตัดต่อกับที่หลายท่านพูดฟังแล้วสะดุด

หลังจากเพื่อนทราบ จึงไปซื้อไมค์โครโฟนมา และบอกเราว่า “พี่หนูใช้ไมค์แล้วนะ คราวนี้เสียงดังแน่นอน” เมื่อได้รับคลิปเสียงจากเพื่อนจิตอาสา พอเปิดฟัง เสียงดังขึ้นจริง

ที่ผ่านมาทุกครั้งที่เราอัดคลิปเสียง เราต้องนำมือถือมาใกล้ ๆ เพราะไกลไปเสียงก้องบ้าง เบาบ้าง และเมื่อนึกถึงเพื่อนจิตอาสาที่บอกว่าใช้ไมค์ จึงนึกได้ว่าตัวเราเองก็ซื้อไมค์เล็ก ๆ มานานแล้ว แต่นำมาใช้น้อยมาก จะนำไมค์มาใช้ก็ตอนอัดคลิปสัมภาษณ์เท่านั้น

แค่นั้นค่ะ ความโง่ 3 เดือน หายฉับพลัน จากนั้นเวลาอัดคลิปเสียงไม่ต้องยื่นหน้าไปจนแทบจะติดกับมือถือ เพราะได้ใช้ไมค์ที่มีอยู่

เรื่องมีแค่นี้ แต่เวลาวิบากเข้านึกไม่ออกจริง ๆ ค่ะ และพอได้ทำงานกับมิตรดี ก็ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะ เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะ ^_^บททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *