Skip to content

ยอดยาดี สุขภาพดีวิถีพุทธ : อรวิภา กริฟฟิธส์

ยอดยาดี สุขภาพดีวิถีพุทธ : อรวิภา กริฟฟิธส์

ต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือการยึดมั่นถือมั่น ปักมั่นในสิ่งนั้น ๆ จึงทำให้เกิดพลังงาน อารมณ์ทุกข์ในใจ เกิดอารมณ์ที่ทำลายสุขภาพหรืออารมณ์ที่เป็นพิษ การเรียนรู้การนำเทคนิค 9 ข้อ เพื่อปรับให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะสมดุลได้

ยอดยาดี สุขภาพดีวิถีพุทธ

 

หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

ในหนังสือเล่มนี้เราได้เรียนรู้สาเหตุการเกิดของโรค และเราเรียนรู้การนำเทคนิค 9 ข้อ มาปรับให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะสมดุลได้ โดยใช้ธรรมะ น้ำสมุนไพรใกล้ตัวในตัว ของที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้ ทำให้พึ่งตนได้ ประหยัด เรียบง่าย ในหนังสือยังให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงที่ควรรู้ การกดจุดทรวงอกและกดจุดมดลูก พร้อมกับให้ความรู้วิธีรับประทานอาหารปรับสมดุลอย่างเป็นขั้นตอน

พระพุทธเจ้า ตรัสว่า ต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ก็คือ การยึดมั่นถือมั่น ปักมั่นในสิ่งนั้น ๆ จึงทำให้เกิดพลังงาน อารมณ์ทุกข์ในใจ เกิดอารมณ์ที่ทำลายสุขภาพหรืออารมณ์ที่เป็นพิษ ประทับใจเทคนิคในการสลายพลังงานยึดมั่นถือมั่นปักมั่นในสิ่งนั้น ๆ เพื่อดับต้นเหตุของทุกข์ดับอารมณ์ที่ทำลายสุขภาพ อารมณ์ที่เป็นพิษ ได้แก่ วิปัสสนา คือการหมั่นไตร่ตรองผลเสีย ของการเสพการติด การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น ๆ และพิจารณาไตร่ตรองผลดีของการไม่เสพ ไม่ติด ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่เอา ให้ปล่อยวาง

หนังสือ ยอดยาดีสุขภาพดีวิถีพุทธ ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน เล่มเล็กพกพาสะดวกเหมาะสำหรับคุณและคนที่คุณรัก มี 100 หน้า ราคา 20 บาท หรือสามารถติดตามอ่านได้ที่ [www.morkeaw.net]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *