Skip to content

ปลูกผักใส่กระถางหน้าบ้าน : พวงบุปผา หนูรัก

ปลูกผักใส่กระถางหน้าบ้าน : พวงบุปผา หนูรัก (สู่แดนฝัน)

การได้รับประทานผักสดทุกวันช่วยปรับสมดุลในร่างกายได้ดี ผักที่มีฤทธิ์เย็นสามารถปลูกได้ง่าย เติบโตได้ง่าย ขอให้ได้รดน้ำรดปุ๋ยทุกวันเขาก็โต จนรับประทานไม่ทันแล้ว ที่สำคัญไม่ต้องกลัวกังวลว่าผักจะมีเคมีเจือปน เพราะเราปลูกเอง สาธุค่ะ

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ดินดี น้ำดี แสงดี


ปลูกผักในกระถางหน้าบ้าน

  • อยู่กรุงเทพฯ ไม่อยากกินผักตู้เย็น เพราะความสดไม่คงเดิม จึงลงทุนซื้อกระถางใบใหญ่ ๆ มาวางไว้หน้าบ้านใช้ดินธรรมชาติ ที่ซื้อมาจากร้านขายดิน ก้นกระถางใส่หินและเศษไม้ รองทับด้วยขุยมะพร้าว ช่วยกรองไม่ให้ดินรั่วออกจากก้นกระถาง ผสมปุ๋ยใบไม้ เปลือกถั่ว
  • พืชที่ปลูก มี โสมไทย เบญจรงค์ วอเตอร์เครส เขียว – แดง หญ้าปราบใบมน ใบหูเสือ ส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพรทานสด
  • ใช้ปุ๋ยที่เป็นของเหลือจากในบ้าน เช่น น้ำซาวข้าว น้ำล้างผัก น้ำปัสสาวะ ใช้ผสมกัน ให้น้ำในเวลาตอนเช้าวันละครั้ง เท่านั้น
  • มี 4 กระถาง พืชผักที่ปลูกงอกงามดี รับประทานคนเดียวไม่ทัน ยังได้เก็บไปแบ่งปันกับเพื่อนที่ทำงานด้วย นอกจากได้ทานผักสด ๆ ทุกวัน
  • ยังประหยัดเงินในการหาซื้อผักมารับประทานด้วย และไม่ต้องเปลืองเนื้อที่ในตู้เย็น เพราะไม่ต้องซื้อผักทานสดมาเก็บในตู้เย็น
  • แต่ถ้าต้องการรับประทานผักที่นอกเหนือจากที่ปลูกไว้ ก็ซื้อในปริมาณที่ไม่มาก
  • ทำเพียงเท่านี้ก็สามารถมีผักสดให้เก็บรับประทานได้ทุกวันแล้ว สาธุค่ะ

สภาวธรรม

ตอนที่ยังไม่ได้ปลูกผักไว้หน้าบ้าน ในบางวันก็ไม่ได้รับประทานผักสด เพราะผักรับประทานสดเก็บตู้เย็นได้ไม่นาน ก็รู้สึกได้ว่าความสบายมีน้อยกว่าการได้รับประทานผักสด ในแต่ละวัน การปลูกผักในกระถางหน้าบ้าน ก็ถูกคนในบ้านบ่นบ้าง ว่าหน้าบ้านสกปรก แต่ก็พยายามรักษาความสะอาดให้ได้ดี เพราะไม่อยากกระทบกับคนอื่น เขาบ่นให้ก็ทำเฉย ๆ แต่ในใจก็จะทำให้ดี ไม่ให้เขาบ่น แต่ถึงแม้ว่าเขาจะบ่นก็ใจไร้ทุกข์ สาธุ ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *