Skip to content

ปลูกหญ้าปักกิ่งในกระถาง : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

ปลูกหญ้าปักกิ่งในกระถางต้นไม้ คลุมด้วยเปลือกถั่วลิสงแห้ง : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

หญ้าปักกิ่งในกระถางต้นไม้นี้เพื่อน ให้มาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2563 ถึงวันนี้ก็เป็นเวลา  5 เดือนพอดี คลุมด้วยเปลือกถั่วลิสงแห้ง ทำให้เขาโตวันโตคืน และผลิใบออกมาให้ได้รับประทานไม่ขาด

สภาพพื้นที่ อากาศหนาว เมืองเครเฟลส ที่ประเทศเยอรมนี


กระถางหญ้าปักกิ่งจะตั้งอยู่ริมหน้าต่างด้านทิศตะวันออกของบ้าน ได้รับความอุ่นจากเครื่องทำความร้อน และได้รับแสงในช่วงเช้าไปจนถึงบ่าย ทุกวัน ถ้าวันนั้นมีแสงแดด ให้น้ำ 1 ครั้งต่อสับดาห์ โดยแช่ในน้ำถ่าน ที่หลังจากแช่และล้างผักเสร็จแล้ว เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

สภาวธรรม หญ้าปักกิ่งเป็นผักฤทธิ์เย็น ปลูกในกระถางเพื่อน ๆ ให้มาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2563 ถึงวันนี้ก็เป็นเวลา  5 เดือนพอดี ปกติตัวเองจะปลูกสมุนไพรไม่ค่อยโต แต่มีครั้งนี้แหละที่สามารถเลี้ยงหญ้าปักกิ่งได้นานถึง 5 เดือนเลยที่เดียว  ยิ่งได้คลุมด้วยเปลือกถั่วลิสงแห้ง ยิ่งทำให้เขาโตวันโตคืน และผลิใบออกมาให้ได้รับประทานไม่ขาด มีความภูมิใจมากเลยค่ะ เพื่อนที่มาเห็นหญ้าปักกิ่งคลุมด้วยเปลือกถั่วลิสง ก็จะบอกว่างามจังเลย เห็นใจตัวเองที่พอง และสุขใจค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *