Skip to content

สุขทางใจคือสุขที่แท้จริง : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

สุขทางใจคือสุขที่แท้จริง : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

ความสุขทางใจคือสุขทั้งแผ่นดิน สุขทางโลกและทางกายเท่ากับฝุ่นปลายเล็บ คติธรรมนี้สามารถใช้ได้ดีมากกับท่านที่เจ็บป่วยไม่สบาย หรือแม้แต่ท่านที่สุขภาพแข็งแรงอยู่ก็ตาม


พี่น้องทางบ้านได้ถามอาจารย์มาว่า ช่วยขยายความหมาย

ของสุขทางใจเท่ากับดินทั้งแผ่นดิน และสุขทางกายเท่ากับฝุ่นปลายเล็บ ในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้าย

ท่านอาจารย์ตอบว่า เทคนิคคือ ฟังธรรมะให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติ ไม่ต้องกลัวอะไร ขจัดความยึดมั่นถือมั่น  และต้องเข้าใจเรื่องวิบากกรรมให้แจ่มแจ้งว่า สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมา รับแล้วก็หมดไปเราก็จะโชคดีขึ้น รับเต็ม ๆ หมดเต็ม ๆ รับเท่าไหร่หมดเท่านั้น ให้ทำใจอย่างนี้ มันจะคลายความกลัวความทุกข์ออกไปจากใจเราได้ ถ้าทำจริงมันจะเบาลงเลย

จากข้อความของท่านอาจารย์ข้างบน ตัวเองเห็นว่าคนไทยที่เกิดมาเจอพระพุทธศาสนา และได้เดินตามรอยพระพุทธเจ้า ได้เจอครูบาอาจารย์ ท่านที่ปฏิบัติถูกต้องและถูกตรง ถือว่าท่านนั้นเป็นคนไทยที่โชคดีมาก ตัวเองก็เช่นเดียวกัน หลงทางอยู่ในโลกมายาอยู่ตั้ง 43 ปี ก่อนจะได้มาพบท่านอาจารย์หมอเขียว พอมาได้เรียนรู้ธรรมะที่ท่านได้นำมาบอกต่อ ยิ่งทำให้ได้เข้าใจเรื่องธรรมะได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ความสุขทางใจเท่ากับดินทั้งแผ่นดิน สุขทางกายเท่ากับฝุ่นปลายเล็บ ข้อความนี้เป็นจริงที่สุด ท่านที่ได้อ่านข้อความนี้ก็อย่างเพิ่งเชื่อนะคะ ขอให้ท่านลองมาศึกษากับท่านอาจารย์หมอเขียวและแพทย์วิถีธรรมดู แล้วท่านจะรู้ว่ามันเป็นจริงเช่นนั้น เพราะตัวเองได้ประสบมาหลายเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกข์ทั้งกายใจเลย แต่พอเข้าใจเรื่องวิบากกรรมว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับมาทั้งหมดก็คือสิ่งที่ตัวเองทำมานั้นเอง พอใจลงเชื่ออย่างหมดหัวใจแล้วอย่างนี้ เหตุการณ์ที่ทำให้ตัวเองทุกข์อยู่ก็ผ่อนเบาและหายไปได้ในที่สุด

อย่างเมื่อไม่นานมานี้ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวเองทุกข์ เพราะอยากให้งานที่ทำสำเร็จทันเวลาที่ตั้งใจเอาไว้ แต่งานนั้นก็มีอุปสรรคทำให้เสร็จไม่ทันเวลา ตัวเองพยายามหาทางแก้ไขอยู่นาน สรุปแล้วเกือบ 1 วันเต็ม ๆ งานก็ไม่สำเร็จใจก็ทุกข์ พอคิดอะไรไม่ออกก็เลยวางใจวางทุกอย่างหนีไปทำอย่างอื่น พอรุ่งขึ้นอีกวันก็ปรากฏว่ามีทางออกที่ตัวเองคาดไม่ถึง สามารถทำงานนั้นได้สำเร็จแม้จะไม่ทันการณ์แต่ก็ได้ทันใช้อยู่ค่ะ

อยากจะบอกทุกท่านว่าวางใจหรืออุเบกขาได้จริงแล้ว จะมีกุศลที่เราทำมาช่วยเรา คือใจที่ไร้ทกข้์ ไม่กังวลนั้นเองจะทำให้เราได้สุขทั้งแผ่นดินและทุกข์เท่ากับฝุ่นปลายเล็บ ไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐและเป็นสุขเท่ากับการที่ใจของเราเป็นสุขและปราศจากทุกข์ ในกรณีที่เจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคร้ายควรจะมาเน้นที่การรักษาใจเป็นอันดับแรก ค่ะ สาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *