กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

การปลูกพืชผัก อาจจะไม่ได้ให้ผลทันที ต้องดูแล ต้องรอ ต้องวางใจ เพราะเรื่องการให้ผลนั้น มีเหตุปัจจัยมากมาย สิ่งที่เราทำได้คือทำเหตุ เหตุดีนั่นแหละคือสิ่งที่ทำแล้วผาสุก

ลพบุรี ริมคลอง ดินดี แดดดี วัชพืชงามดี ช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตก


เข้าหน้าร้อน กล้วยกับมะละกอออกมาเรื่อย ๆ หมดปัญหาเรื่องคิดว่าจะซื้อผลไม้อะไรมาติดบ้านไว้ เพราะที่มีก็เรียกว่ามีให้กินได้ทุกวัน

สภาวธรรม

ปีนี้ไม่ได้ปลูกผักเลย แต่ก็มีผล ผลของความดี ที่เคยทำไว้ นั่นคือเคยปลูกไว้ เคยรดน้ำ เคยดูแล เคยให้ปุ๋ย แม้กล้วยและมะละกอจะมีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้ให้ผลต่อเนื่อง แต่พอถึงเวลา ถึงจังหวะ ถึงฤดูของมัน ผลของมันก็จะสุกให้เราได้เก็บเกี่ยวไปใช้ประโยชน์

ทำให้นึกถึงประโยคที่ว่า “กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก” การที่เราสร้างเหตุที่ดี เราก็มารับผลกรรมที่ดี  รับผลดีก็เป็นความผาสุกหนึ่ง แต่ความผาสุกก่อนหน้านั้นคือเราไม่ได้ใช้สารพิษ เคยเห็นเพื่อนบ้านฉีดยาฆ่าหญ้า ฉีดไกลเราเป็น 20 -30 เมตร แต่กลิ่นเหม็นก็ลอยมาถึง แค่ดมกลิ่นก็รู้แล้วว่าพิษเยอะเลย ดังนั้นการปลูกพืชผักที่ไม่ใช้สารพิษนี่แหละดีที่สุด ไม่ลำบากใจ ไม่ลำบากกาย ไม่ทำร้ายใคร ประหยัด เรียบง่าย พึ่งตนเองเป็นหลัก

ทุกวันนี้พอจะเข้าใจในวงรอบของการใช้ชีวิตกสิกรรมไร้สารพิษแล้ว แม้ครึ่งปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้แตะงานกสิกรรม เพราะต้องใช้เวลากับการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ แต่พอเราปลูกถึงจุดหนึ่ง มันจะมีผลผลิตที่ค่อนข้างยั่งยืนเลยทีเดียว คือพอเขาโตได้แล้ว เขาก็ทำงานของเขา คือเติบโต งานของพืชคือเติบโต ออกดอกออกผล เราก็สนับสนุนเขาถึงจุดนั้น ที่เหลือก็ปล่อย ๆ ได้แล้ว เพราะต้นไม้ที่อยู่ได้ด้วยตัวเองในสภาพแวดล้อมของเรา เขาก็จะอยู่ได้แบบนั้น โตได้ เจริญได้ ส่วนพันธุ์ที่ไม่ทนทาน ไม่เหมาะกับพื้นที่ ก็จะไม่โตหรือตายไปเอง

ที่เหลือก็ขยันทำต่อไปตามแรงที่มี สร้างกสิกรรมไร้สารพิษ ให้ชีวิตผาสุกไปเรื่อย ๆ โดยลำดับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *