Skip to content

เบิกบานใจเมื่อได้เข้าห้องเรียน : บัณฑิตา โฟกท์

เบิกบานใจเมื่อได้เข้าห้องเรียน : บัณฑิตา โฟกท์ มุกแสงธรรม

ต่างประเทศ (สวนป่านาบุญ 6)


ก่อนจะถึงเวลาเข้าห้องเรียนแอดมินฝึกหัดประมาณ15นาที อยู่ ๆ ข้าพเจ้าก็มีอาการง่วงนอนมากมีน้ำตาไหล ใจหนึ่งก็บอกว่า “นอนเลย อีกตั้ง15นาที แต่อีกใจก็บอกว่า อย่าเลยเดี๋ยวนอนหลับไม่ตื่น เลยเวลาเข้าห้องเรียน เราต้องการเข้าห้องเรียนตรงเวลา ” และได้คิดหาวิธีเอาชนะความง่วง ล้างหน้าล้างตา ก็ยังไม่หายง่วง จึงนึกขึ้นมาได้ว่า วันนี้พ่อบ้านให้เรากวาดหินหน้าบ้าน จึงเตรียมอุปกรณ์ไปกวาดหินหน้าบ้าน

ขณะเดียวกันก็ได้เวลาเข้าห้องเรียนคุรุส่งลิงค์มาแล้ว จึงกดเข้าลิงค์ซูมเข้าห้องเรียนไปด้วยกวาดหินหน้าบ้านไปด้วย ใจเบิกบานหายง่วงไปตอนไหนไม่รู้ ขณะกวาดหินไป ก็ฟังคุรุและพี่น้องสนทนาต่าง ๆ ไป เราก็ได้น้อมจิตพิจารณาตามบางครั้งก็มีอาการโต้ตอบและพูดเสริมอยู่ในใจสนุกดีและบอกกับตัวเองว่า จะพูดก็ได้ ไม่พูดก็ได้ สบายใจจริง จึงเจริญสติภาวนาต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จนกวาดหินหน้าบ้านเสร็จจึงเข้าบ้าน และได้ตั้งศีลว่าเราจะสำรวมการพูดให้มาก ๆ จะยกมือพูด ถ้าการพูดนั้นเป็นไปเพื่อเหนี่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและพี่น้อง และจะไม่พูดถ้าไม่ได้ยกมือขออนุญาต และจะพูดเมื่อได้รับอนุญาต ไม่พูดตามอำเภอใจของตัวเอง ขณะฟังคุรุและพี่น้องสนทนามีช่วงหนึ่งตรวจเห็น ว่าตัวเองอยากพูดเสริมและก็ได้ยกมือ แต่มีพี่น้องพูดแทรกเข้ามาสี่ห้าท่านจึงได้สงบใจน้อมจิตระลึกถึงศีลที่ตั้งมาปฏิบัติใจก็สงบ คลายความอยากพูดนั้นลงได้และฟังพี่น้องคุยต่อไปด้วยเคารพเมตตาเอื้อเฟื้อได้

บุญ ในกิจกรรมนี้

1.ได้เอาชนะความง่วงนอน

2.ได้ล้างกิเลสตัวอยากพูด และตัวใจร้อนที่จะได้พูดเร็ว ๆ ในเรื่องที่ตนอยากพูด ได้ฝึกรอคอยที่จะฟังให้คุรุหรือพี่น้องท่านอื่นพูดให้จบก่อน วันนี้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติศีลอย่างสมบูรณ์ คือใจเย็นรอคอยได้แม้จะได้พูดช้าหรือเร็ว และ วางใจได้ว่า จะได้พูดหรือไม่ได้พูด

3.รับฟัง คำติ และข้อเสนอแนะในหมวดงานเทคนิคและงานศิลปะการถ่ายภาพจากคุรุด้วยความเคารพและศรัทธา มีความเบิกบานยินดีน้อมรับมาปรับปรุงแก้ไข และรับฟังคำชมด้วยใจเบิกบานมีความปิติเล็ก ๆ แต่อยู่ไม่นาน

กุศล ในกิจกรรมนี้

1.ได้กวาดหินหน้าบ้านจนเสร็จ

2.ได้ร่วมสานพลังกับทีมคุรุและพี่น้องหมู่กลุ่มอย่างต่อเนื่อง

3.ได้ร่วมบำเพ็ญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมการเขียนรีวิวบทบทบทวนธรรม

4.ได้ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมคุรุและพี่น้องนักศึกษาวิชชารามทั่วโลกในกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบันวิชชารามให้มีต่อเนื่องไเรื่อย ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *