ตัดหน่อไม้ : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ตัดหน่อไม้ : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

หลังจากตัดหน่อไม้หน่อแรกของฤดู ไม่นานนัก หน่อที่สองก็งอกตามขึ้นมา แต่ตอนนี้ฝนทิ้งช่วง ทำให้หน่อไม้ดูชะงัก ไม่โตพุ่งเหมือนหน่อแรกที่เก็บในช่วงฝนตกชุก

ลพบุรี ริมคลอง ดินดี แดดดี วัชพืชงามดี ช่วงนี้ฝนตกทิ้งช่วง อากาศร้อนอบอ้าว ร้อนกว่าเดือนเมษายน


ยังอยู่กับไผ่กิมซุงกอเดิม ที่ข้างบ้านปลูกไว้ 2 กอใหญ่ ๆ ก็เริ่มแทงหน่อกันขึ้นมา แต่หน่อรอบนี้ไม่เหมือนแต่ก่อน คือโตขึ้นมานิด ๆ แล้วนิ่งนาน ๆ มองดูอยู่หลายวัน ก็ยังดูไม่ขยับเท่าไหร่ สุดท้ายเลยตัดสินใจตัด

การตัดหน่อไม้ก็ควรจะคราดใบไผ่รอบโคนไปรวมกันให้เห็นพื้นดินชัด ๆ เพราะมดคันไฟชอบไปทำรังอยู่ใต้โคนไผ่ เห็นมันไปตอม ๆ กันอยู่ที่ปลายหน่อไม้  เมื่อทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้ว ก็จะลดอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษได้

ขวานคืออุปกรณ์ที่ค่อนข้างเหมาะมือสำหรับตัดหน่อไม้ แต่ถ้าหน่อไม้อ่อน ๆ มีดพร้าคม ๆ ก็สามารถฟันให้ขาดได้สบาย ๆ แต่ถ้าเราจะเก็บหน่อที่โคน ขวานคือตัวเลือกที่ดี ขวานด้ามไม้จะลดแรงกระทบได้

สภาวธรรม

ไปตัดหน่อไม้ ถูกมดกัดอีกแล้ว ถูกกัดก็ถอย เรียนรู้ให้ดูพื้นที่ให้ดีเสียก่อน อย่ารีบตัดหน่อไม้ ใบไผ่จะปิดบังสัตว์แมลงมีพิษต่าง ๆ เลยนึกขึ้นได้ว่าความปลอดภัยของเราต้องมาก่อน อย่ารีบเก็บผลผลิต ถ้ามันจะต้องเสี่ยงต่อการเจ็บปวด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *